Paremie prawnicze
Tematyka: Nauka    |    Czas trwania: 24 min

Paremie prawnicze stanowią kwintesencję wiedzy prawniczej, która jest niezwykle przydatna każdemu człowiekowi. Poznanie sentencji prawniczych pozwoli młodym ludziom lepiej zrozumieć otaczający ich świat i zasady, reguły w nim obowiązujące. W trakcie lekcji lektor zapozna nastoletnich uczniów z podstawowymi maksymami prawniczymi, wyjaśni ich znaczenie oraz wskaże ich zastosowanie. Uczniowie zostaną także poproszeni o wykonanie dwóch krótkich ćwiczeń.

Program e-lekcji:

  1. definicja paremii prawniczych
  2. historia paremii
  3. przykłady paremii prawniczych i ich stosowanie
  4. podsumowanie.

Materiały dodatkowe: 

  • informacje dla nauczyciela
  • certyfikat dla uczniów

Czas emisji: 23 minuty.

 

Uwaga!

Na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich MEN postanowiło uzupełnić podstawę programową języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie podstawowym o wymóg zapoznania uczniów z najważniejszymi sentencjami prawniczymi, w ten sposób, że "paremie łacińskie znajdą się w materiale dla nauczycieli, który zostanie opracowany w formie odrębnej publikacji – komentarza do podstawy programowej" (pismo MEN z dnia 26 maja 2020 r. do RPO).

 

 


E-lekcja dostępna jest do emisji przez pół roku od daty podanej przez Państwa przy składaniu zamówienia. Liczba odtworzeń w tym czasie jest nieograniczona.

E-lekcja to ciekawa alternatywa dla tradycyjnej lekcji, wykorzystująca aktywizujące metody pracy z uczniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii dzieci otrzymują uporządkowaną wiedzę, podkreśloną odpowiednio dobranymi bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także zapoznają się z prezentacją jako formą przekazania informacji.


Akademia Aktywnej Edukacji - projekt Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku

 

 

129,00 PLN
Data emisji e-lekcji - dostęp przez pół roku od tej daty
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-lekcjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo