Umiem rozwiązać konflikt
Tematyka: Rozwój kompetencji, Wychowanie    |    Czas trwania: 40 min

E-lekcja „Umiem rozwiązać konflikt” dedykowana jest uczniom szkoły podstawowej.

Kształtowanie odpowiednich norm społecznych jest jednym z podstawowych ustawowych zadań każdej szkoły, ale także badane jest w ewaluacji zewnętrznej w ramach wymagania nr 4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.

Nasza e-lekcja przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy z uczniem ma na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań wśród dzieci.

Konflikty są nieodzowną częścią życia, natomiast ich konsekwencją mogą być zachowania agresywne. Wiele dzieci, ale także dorosłych, nie potrafi skutecznie rozwiązywać konfliktów. Warto zatem wyposażyć uczniów w tę umiejętność.

W trakcie lekcji dzieci:

  • zostaną zapoznane z pojęciem konflikt,
  • dowiedzą się po co są konflikty,
  • poznają zasady rozwiązywania konfliktów, a tym samym zasady poprawnej komunikacji,
  • będą miały możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w trakcie ćwiczeń.

Czas emisji: 40 minut. Czas może zostać przez nauczyciela wydłużony.


E-lekcja dostępna jest do emisji przez pół roku od daty podanej przez Państwa przy składaniu zamówienia. Liczba odtworzeń w tym czasie jest nieograniczona.

E-lekcja to interesująca alternatywa dla tradycyjnej lekcji. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii dzieci otrzymują uporządkowaną wiedzę, podkreśloną odpowiednio dobranymi bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także zapoznają się z prezentacją jako formą przekazania informacji.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-lekcji!


Akademia Aktywnej Edukacji - projekt Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku

129,00 PLN
Data emisji e-lekcji - dostęp przez pół roku od tej daty
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-lekcjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo