Pali się!
Tematyka: Bezpieczeństwo    |    Czas trwania: 39 min

Lekcja wychowawcza pt. "Pali się" zawiera podstawowe, niezbędne informacje w temacie bezpieczeństwa pożarowego, związane z ewakuacją osób, świadomością w jaki sposób reagować w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz zapobieganiem takim zdarzeniom.

Jest to temat, który powinien znaleźć się w każdym programie Wychowawczo-Profilaktycznym, gdyż dyrektor szkoły, przy pomocy nauczycieli jest zobowiązany do kształtowania w dzieciach i młodzieży właściwych postaw oraz upowszechniania zasad postępowania podczas sytucji zagrażających zdrowiu i życiu swojego oraz otoczenia.

Prezentowana przez nas lekcja składa się z niezbędnych komponentów: posiada informacje praktyczne oraz krótkie ćwiczenia, które w przystępny sposób tłumaczą uczniom istotność istnienia np. tablic informacyjnych, dróg ewakuacyjnych oraz tłumaczą, w jaki sposób zachowywać się w trakcie pożaru.

Lekcja wychowawcza dedykowana jest uczniom klas III do VI SP!


E-lekcja dostępna jest do emisji przez pół roku od daty podanej przez Państwa przy składaniu zamówienia. Liczba odtworzeń w tym czasie jest nieograniczona.

E-lekcja to ciekawa alternatywa dla tradycyjnej lekcji, wykorzystująca aktywizujące metody pracy z uczniem. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii dzieci otrzymują uporządkowaną wiedzę, podkreśloną odpowiednio dobranymi bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także zapoznają się z prezentacją jako formą przekazania informacji.


Akademia Aktywnej Edukacji - projekt Europejskiego Centrum Rozwoju Kadr w Białymstoku

129,00 PLN
Data emisji e-lekcji - dostęp przez pół roku od tej daty
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-lekcjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo