Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – najczęstsze wątpliwości | WEBINARIUM II: 2020-12-01

Szanowni Państwo,

Świadczenia ZFŚŚ są dostępne w trakcie całego roku kalendarzowego. Zwykle jednak działalność socjalna wzmaga się w okresie przedświątecznym, kiedy też pojawia się wiele pytań i wątpliwości związanych z przyznawaniem świadczeń, zasadami różnicowania czy opodatkowaniem przyznanych świadczeń. Tym samym zapraszamy na szkolenie w formie webinarium, w czasie którego dowiedzą się Państwo jak unikać błędów w przyznawaniu świadczeń, kto z pracowników i w jakich okolicznościach ma prawo do świadczeń, poznają Państwo kwestie związane z emerytami i rencistami. Wszystkie omawiane w trakcie szkolenia treści zostaną wsparte praktyczną analizą przepisów prawa w tym zakresie i typowo szkolnych przykładów.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać zasady prawidłowej aktualizacji regulaminu ZFŚS,
 • poznać aktualne przepisy w zakresie ZFŚS, w tym opodatkowania świadczeń i dokonać ich prawidłowej interpretacji,
 • dowiedzieć się jak prawidłowo naliczać odpisy na ZFŚS,
 • uzyskać pełne informacje na temat przyznawania świadczeń socjalnych,
 • właściwie prowadzić dokumentację ZFŚS,
 • uzyskać odpowiedzi na pojawiąjące się pytania dotyczące ZFŚS.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Regulamin działalności socjalnej (treść, jak unikać błędnych zapisów w regulaminie ZFŚS, uzgodnienia treści z organizacja związkową) – gotowy aktualny wzór ZFŚŚ.
 • Administrowanie ZFŚS (komisja socjalna).
 • Osoby uprawnione do korzystania ze środków ZFŚS.
 • Rodzaje świadczeń finansowanych z ZFŚS.
 • Przyznawanie świadczeń z ZFŚS (kryterium socjalne, uzgadnianie z organizacją związkową, procedura, ustalanie dochodu na potrzeby ZFŚŚ).
 • Zasady różnicowania świadczeń ZFŚS.
 • ZFŚS a kwestie podatkowe.
 • Dokumentowanie prowadzonego funduszu.
 • Ochrona danych osobowych a ZFŚS.
 • Pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce oraz zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:00 + czas na pytania i odpowiedzi.

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyński – prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Dariusz Circle 

270,00 PLN
Termin
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo