Zadania dyrektora w roku szkolnym 2020/21 - sposoby ich realizacji, dokumentowania i nadzoru | WEBINARIUM II: 2020-10-27

Szanowni Państwo,


Właśnie rozpoczęliście kolejny rok szkolny, szczególny, bo naznaczony reżimem sanitarnym i ciągłą niepewnością o zdrowie uczniów, pracowników i własne. 
Nowa rzeczywistość przyniosła wiele nowych wymagań, problemów i zagwozdek, którym sprostać musi jak zwykle Dyrektor. Dodając do tego dość ambitne kierunki rozwoju polityki oświatowej, na które jak co roku należy zwrócić szczególną uwagę rok szkolny 2020/21 zapowiada się na dość trudny i wymagający. Poza przygotowaniem placówki do nowych wymogów sanitarnych Minister Edukacji oczekuje od Państwa konkretnych działań zarówno w obszarze edukacji (kompetencje kluczowe, matematyka, przyroda), wychowania (wartości, kształtowanie postaw), metod kształcenia (wykorzystanie TIK i nauki na odległość), ale też zapewnienia wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom. Jest to bardzo szerokie spektrum działań, za których zaplanowanie, organizację i przebieg, ale też nadzór nad nimi, odpowiada tylko Dyrektor. W związku z powyższym zapraszamy na szkolenie w formie webinarium, na którym rozwiejemy wszelkie Państwa wątpliwości dotyczące nowych wytycznych i wymagań, pokażemy jakimi sposobami i metodami należy je realizować oraz jak w sprawny i efektywny sposób sprawować nad nimi nadzór pedagogiczny.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA DOWIEDZĄ SIĘ:

 • jak interpretować i wdrażać przepisy i wytyczne
 • jakie są nowe uprawnienia w zakresie organizacji pracy nauczycieli  w trakcie pracy zdalnej
 • jak w praktyce dostosować organizację pracy placówki
 • jak i czym realizować kierunki rozwoju polityki oświatowej 2020/21 (gotowe rozwiązania)
 • jak dokumentować realizację poszczególnych zadań i nauczycieli
 • jak należy prowadzić nadzór pedagogiczny w roku szk. 20/21 (gotowe narzędzia nadzoru)
 • jak dokumentować pracę dyrektora oraz realizację zadań.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Podstawy prawne
 2. Dostosowanie organizacji pracy do wytycznych epidemiologicznych 
 3. Sposoby realizacji poszczególnych kierunków rozwoju polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21 według MEN 
 4. Narzędzia do dokumentowania nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/21
 5. Sposoby oraz zasady dokumentowania realizacji zadań przez Dyrektora w przypadku pracy w trybie zdalnym.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ: 

Dominik Linowski  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

Dominik Circle Bozena Circle 2

335,00 PLN
Termin
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo