NOWOŚĆ | Potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży
Tematyka: Wychowanie i opieka   

Proponowane badanie skierowane jest do rodziców uczniów i ma na celu poznanie potrzeb rozwojowych ich podopiecznych. Będzie to dobry materiał do wyboru działań przewidzianych do realizacji w programie wychowawczo-profilaktycznym na nowy rok szkolny.

Badanie przeprowadzane jest online.

Wyniki w formie wykresów pobierają Państwo ze strony - w każdym dowolnym momencie. Dokonanie opisu wykresów będzie Państwa zadaniem.

30,75 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo