Dobrostan i potrzeby uczniów
Tematyka: Nauczanie, Wychowanie i opieka   

Zgodnie z zapisami wytycznych MEiN dotyczących działań skierowanych do uczniów i rodziców oraz kadry pedagogicznej po powrocie do szkół i placówek, rekomendowane jest ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, który powienien być poprzedzony diagniozą potrzeb.

Wyciąg z wytycznych:

"Rekomendacje dla kadry pedagogicznej szkół i placówek

  • Ustalenie zakresu modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych."

 

"Ustalenia dla kuratorów oświaty

  • Monitorowanie opracowania programu wychowawczo-profilaktycznego w szkołach i placówkach z uwzględnieniem wyników aktualnej diagnozy potrzeb."

 

Proponowane badanie ankietowe skierowane jest do uczniów, przeprowadzane jest online i pomoże szybko postawić ww. diagnozę.

Wyniki w formie wykresów pobierają Państwo ze strony - w każdym dowolnym momencie. Opis wykresów będzie Państwa zadaniem. 

 

29,00 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo