NOWOŚĆ | Efektywność zdalnego nauczania wraz z interpretacją wyników
Tematyka: Nauczanie   

Epidemia postawiła przed nauczycielami nowe zadanie - nauczanie zdalne stało się obowiązkiem każdego nauczyciela. Tym samym warto zweryfikować jak praca na odległość sprawdza się w Państwa szkole, jak radzą sobie z nią nauczyciela, jak oceniają ją rodzice, jakie trudności napotykają uczniowie, a co im się w nauce na odległość podoba.
 
Badanie (gotowe zestawy pytań), skierowane jest do:
  • uczniów (24 pytania),
  • nauczycieli (19 pytań) i
  • rodziców (22 pytania).

Badanie przeprowadzane jest online, a po zakończeniu badania my opracowujemy raport z ewaluacji w wersji edytowalnej.

Dostęp do ankiety badani otrzymują na podstawie klucza, który dostępny będzie po zalogowaniu się na swoje konto.
1 230,00 PLN
*
*
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


BadaniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo