Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Czy szkoła może tworzyć tablice pamięci z wizerunkami absolwentów?
zdjecie_aktualnosci

W wielu szkołach, przedszkolach od lat wiszą tablice, na których upamiętnieni zostali byli uczniowie, wychowankowie – przez zdjęcia opisane imionami i nazwiskami.

 

Czy pod rządami RODO dalej mogą wisieć?

Obowiązujące przepisy prawa nie przyznają uprawnienia jednostce oświatowej do publikowania zdjęć swoich absolwentów. A wizerunek jest chroniony nie tylko przez przepisy o ochronie danych osobowych (art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), który określa możliwości przetwarzania danych osobowych), ale także przez ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.), która w art. 81 określa warunki legalności rozpowszechniania wizerunku. 

 

Co zatem będzie decydowało o możliwości tworzenia takich miejsc pamięci?

Po pierwsze wyraźna zgoda każdej z osób lub jej przedstawiciela ustawowego (gdy absolwent nie jest jeszcze pełnoletni). Dotyczy to przede wszystkim zdjęć indywidualnych oraz grupowych prezentujących daną osobę na tle innych.

Po drugie spełnienie warunków określonych w art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. tzn. bez zgody można rozpowszechniać wizerunek osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych,  a także jeśli wizerunek osoby stanowi jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Po trzecie, gdy niemożliwa jest identyfikacja osób znajdujących się na zdjęciu. Bez zgody absolwentów można publikować zdjęcia zbiorowe (np. klasowe), które nie eksponują danej osoby, gdy dodatkowo nie towarzyszy im opis (w szczególności lista imion i nazwisk) lub inne elementy pozwalające na zidentyfikowanie tych osób lub zdjęcia są rozpowszechniane po upływie czasu, gdy na podstawie fotografii (oraz ewentualnie towarzyszących informacji) będzie niemożliwa identyfikacja wizerunku danej osoby z uwagi na jej wiek oraz zmianę wyglądu.

 

Podstawy prawne:

Art. 81. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

 

Więcej w e-szkoleniu "RODO w codziennej pracy nauczyciela - cz. III" 

 

Beata Linowska

26-02-2019

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo