Przejdź do głównej zawartości

2 Kursy

Pytania - kluczowe narzędzie wspierające proces uczenia się uczniów
Nauczanie
Zobacz kurs

Nauczanie

Pytania - kluczowe narzędzie wspierające proces uczenia się uczniów

Rozwijanie umiejętności samodzielnego myślenia to jedno z najważniejszych wyzwań szkoły w dzisiejszych czasach. Ogromna liczba informacji, która – docierając różnymi kanałami – zalewa nas każdego dnia, wymaga umiejętności ich krytycznej analizy, selekcji pod kątem rzetelności, wiarygodności czy użyteczności. Narzędziem wspierającym rozwijanie umiejętności samodzielnego, krytycznego myślenia uczniów są pytania. Pytania w procesie uczenia się–nauczania mają wielką moc. Od tego, jakie pytania zada nauczyciel zależy to, jakie procesy myślowe uruchomi uczeń. Z kolei stwarzanie uczniom przestrzeni do formułowania własnych pytań to strategia sprzyjająca wywołaniu u uczniów zaciekawienia, skłaniająca do zastanowienia się, zachęcająca do poszukiwania różnych dróg rozwiązania postawionego problemu.

Jak pracować z pytaniami na lekcjach? Jak zadawać pytania, by nie sprawdzały jedynie znajomości prostych faktów, lecz uruchamiały u uczniów bardziej złożone procesy myślowe? Jak rozwijać myślenie pytajne uczniów? Na te pytania znajdziesz odpowiedź dzięki kursowi.


Jak z sukcesem rozwijać kreatywność uczniów?
Nauczanie
Zobacz kurs

Nauczanie

Jak z sukcesem rozwijać kreatywność uczniów?

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jedno z najważniejszych wyzwań szkoły w dzisiejszych czasach. Nic dziwnego, bowiem myślenie kreatywne jest warunkiem niezbędnym dla kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz powstawania i wdrażania innowacji. Rolą nauczyciela jest więc tworzenie takich sytuacji edukacyjnych na lekcjach przedmiotowych, które stymulują myślenie twórcze i wyzwalają kreatywność uczniów.

Program kursu:

Moduł I: Teoretyczny, wprowadzający:

  • Dlaczego potrzebujemy kreatywności?
  • Ustalenia definicyjne
  • Kreatywność – składowe kompetencji 
  • Czynniki sprzyjające i hamujące rozwój kreatywności

Moduł II: Trening kreatywności:

  • Wprowadzenie
  • Rozgrzewka twórcza
  • Ćwiczenie myślenia pytajnego
  • Ćwiczenie myślenia kombinacyjnego
  • Ćwiczenie myślenia transformacyjnego

Moduł III: Metody twórczego rozwiązywania problemów (szczegółowe omówienie wybranych metod sprzyjąjących rozwojowi kreatywności wraz z przykładami pokazującymi zastosowanie ich w praktyce)

Moduł IV: Praktyki i metody dydaktyczne wspierające rozwój kreatywności u uczniów, w tym: 

 • Praca z pytaniami
 • Informacja zwrotna
 • Projekt edukacyjny
 • Nauczanie problemowe
 • Uczenie przez dociekanie
 • Gamifikacja i uczenie nauczanie oparte na grach
 • Wykorzystanie TIK w rozwijaniu kreatywności uczniów