Zmiany w awansie zawodowym i ocenie pracy nauczyciela od 1 września 2022 r. | 16-09-2022
Tematyka: Kadry   

 • nowa procedura awansu
 • nowy regulamin oceny pracy
 • wyjaśnienie wszystkich wątpliwości i nieścisłości w tym zakresie

 

Szanowni Państwo!   

Jak zapowiada MEiN, 1 września 2022r. wejdą w życie bardzo poważne, niekiedy wręcz rewolucyjne zmiany, jeśli chodzi o awans zawodowy oraz ocenę pracy nauczycieli. Co więcej, będą one ze sobą bardzo ściśle związane.

Przygotowane przepisy są bardzo skomplikowane, co sprawia, że stojące przed Dyrektorami zadanie, jakim jest poprawne opracowanie nowej procedury awansu oraz regulaminu oceny, wymagało będzie niestety ich szczegółowego poznania i zrozumienia. 

Kto robi awans po staremu, a kto po nowemu? Kiedy może zacząć i na jakich zasadach? O ile skrócić staż nauczycielom, którzy są w trakcie awansu? Komu wyznaczyć mentora, a kiedy pracę będzie wykonywał opiekun stażu? Co z nauczycielami, którzy zmienili miejsce pracy w trakcie awansu? – to niektóre z wielu wątpliwości, które już teraz mają Dyrektorzy i które wyjaśnimy. 

Niewiele mniej złożone są nowe rozwiązania w zakresie oceny pracy nauczycieli (w tym Dyrektorów) i im również poświęcimy sporo czasu. Nowe przecież będą m.in.: zasady punktowania, kryteria (w tym ich wybór) czy też sposób, terminy i zasady oceniania nauczycieli w trakcie awansu.

Dopiero szczegółowe omówienie wszystkich przepisów, możliwych wariantów i schematów postępowań, pozwoli nam na zaprezentowanie Państwu nowego Regulaminu oceny pracy i Procedury awansu (wzory dokumentów wraz ze wszystkimi załącznikami).

 

Zapraszamy na szkolenie (webinarium), na którym:

 • omówimy nowe przepisy w zakresie awansu zawodowego oraz oceny pracy nauczycieli,
 • szczegółowo przedstawimy wszystkie możliwe warianty realizowania awansu zawodowego przez nauczycieli,
 • przedstawimy wzory dokumentów w zakresie awansu zawodowego (wnioski, arkusze obserwacji, oceny itp.),
 • przeanalizujemy nowe kryteria oraz zasady oceny pracy nauczycieli oraz dyrektora,
 • przedstawimy oraz omówimy nową procedurę awansu zawodowego oraz regulamin oceny nauczycieli (wzory dokumentów).

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać szczegółowo nowe przepisy prawne
 • poprawnie dokonać „zaszeregowania” nauczycieli według nowej struktury awansu
 • właściwie zinterpretować „sytuację” poszczególnych nauczycieli w trakcie awansu oraz przygotować niezbędne dokumenty z tym związane
 • opracować nową Procedurę awansu oraz Regulamin oceny nauczycieli
 • poprawnie dokonywać oraz dokumentować ocenę pracy nauczycieli

 

CZAS TRWANIA: 9:30-13:30

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, A MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

Bożena Browarczyk - ekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 

Dominik Circle

Bozena Circle 2 

 

 

395,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo