Polski Ład na liście płac od 1 lipca 2022 r. - naliczanie wynagrodzeń w praktyce | 28-06-2022
Tematyka: Kadry   

Szanowni Państwo,

Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą wprowadzane od 1 lipca 2022 r., mają uprościć system podatkowy poprzez wyeliminowanie skomplikowanych  mechanizmów wprowadzonych w pierwszej połowie 2022 r., oraz poprawić błędy w przepisach podatkowych wprowadzonych przez tzw. Polski Ład.

Zapraszamy na webinarium, w czasie którego przybliżymy najnowsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które będą miały wpływ na naliczanie wynagrodzeń na liście płac, na konkretnych przykładach, pokażemy, jaki wpływ na wysokość wynagrodzenia będą miały zmiany podatkowe wprowadzane od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.

 

PROGRAM SZKOLENIA:
 
 • Zmiana skali podatkowej od 1 lipca 2022r. i jej wpływ na naliczanie listy płac.
  • Źródła przychodu do których będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek.
  • Nowa skala podatkowa a rozliczenie roczne za 2022r. Czy nowa wysokość podatku będzie stosowana do wszystkich dochodów osiągniętych w 2022r.?
  • Wpływ zmiany skali podatkowej na wysokość wynagrodzenia pracownika od 1 lipca 2022r. – praktyczne przykłady naliczeń
   • lista płac dla pracownika z wynagrodzeniem poniżej wynagrodzenia minimalnego i z wynagrodzeniem minimalnym, który złożył/nie złożył PIT-2 w zakładzie pracy,
   • wynagrodzenie pracownika, który nie ukończył 26 r.ż,
   • wynagrodzenie pracownika, który korzysta z nowych ulg podatkowych (ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla seniora),
   • wynagrodzenie pracownika, który złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej,
   • wynagrodzenie pracownika, który złożył wniosek o niestosowanie ulgi dla klasy średniej i wniosek o nieprzedłużanie terminu podatku,
   • wynagrodzenie pracownika, który zarabia powyżej limitu ulgi dla klasy średniej.
 • Zmiana wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 lipca 2022 r. i zmiany w PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. 
  • Podatnicy uprawnieni do skorzystania z kwoty wolnej od podatku.
  • Rozliczanie kwoty wolnej a PIT-2.
  • Składanie PIT-2 przez osoby, które nie ukończyły 26 r.ż ( ulga dla młodych).
  • Nowa wysokość miesięcznej kwoty zmniejszającej zaliczkę od 1 lipca 2022 r.
  • Zasady ustalania wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę i konsekwencje zmniejszenia wysokości kwoty zmniejszającej zaliczkę od połowy 2022 r.
  • Problemy praktyczne w korzystaniu z kwoty wolnej od podatku, w trakcie roku podatkowego, przy osiąganiu przychodów z różnych źródeł (PIT-2):
   • zatrudnienie w kilku zakładach pracy na umowę o pracę,
   • zatrudnienie na umowę o pracę i umowę zlecenia/dzieło z obcym pracodawcą,
   • zatrudnienie na umowę o pracę i prowadzenie działalności gospodarczej,
   • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenia i osiąganie przychodów z najmu,
   • zatrudnienie na kilka umów cywilnoprawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło, kontrakt menadżerski),
   • uzyskiwanie przychodu wyłącznie z zasiłków wypłacanych przez ZUS,
   • pobieranie emerytury/renty z ZUS a oświadczenie PIT-2.
   • zatrudnienie na umowę zlecenia/dzieło z wynagrodzeniem do 200 zł brutto.
  • Przenoszenie PIT-2 między płatnikami podatku, po zmianach od 10 marca 2022r.:
   • kiedy warto przenieść PIT-2 do innego płatnika podatku? 
   • przenoszenie rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę z ZUS do zakładu pracy ( pracodawcy).
  • Konsekwencje błędnego rozliczania kwoty zmniejszającej zaliczkę w 2022 r.
  • Zmiany w stosowaniu kwoty zmniejszającej zaliczkę wprowadzane od 1 stycznia 2023 r.:
   • nowi płatnicy podatku uprawnieni do pomniejszania zaliczek od 1 stycznia 2023 r.,
   • zasady dzielenia przez podatnika ( np. pracownika) kwoty zmniejszającej
   • wpływ dzielenia kwoty zmniejszającej zaliczkę na wysokość wynagrodzenia pracownika od 1 stycznia 2023 r. – przykłady.
 • Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek od 1 lipca 2022 r.
  • Naliczanie zaliczki na podatek wg. nowych zasad obowiązujących od 1 lipca 2022 r.
  • Wpływ likwidacji mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek na pobranie „nadwyżek” z I półrocza 2022 r.
  • Wpływ uchylenia mechanizmu przedłużenia poboru zaliczek na wysokość wynagrodzenia pracownika – przykłady naliczenia wynagrodzenia.
 • Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r.
  • Konsekwencje likwidacji ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022 r. 
  • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników, którzy w pierwszej połowie 2022 r. korzystali  z ulgi dla klasy średniej i złożyli/nie złożyli wniosku o stosowanie mechanizmu przedłużenia terminu poboru podatku – przykłady.
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych po zmianach podatkowych od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
  • Naliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia/dzieło po zmianie skali podatkowej i uchyleniu mechanizmu przedłużenia terminu poboru podatku.
  • Naliczanie wynagrodzenia z umowy zlecenia/umowy o dzieło dla studenta/ucznia do 26 r. ż. 
  • Naliczanie wynagrodzenia zleceniobiorcy/wykonawcy dzieła po złożeniu przez niego oświadczenia PIT-2 od 1 stycznia 2023 r. (rozliczanie pełnej kwoty zmniejszającej podatek i częściowej kwoty zmniejszającej podatek).
  • Naliczanie wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej do 200 zł, po zmianach od 1 lipca 2022 r. i od 1 stycznia 2023 r.
 • Zmiany w naliczaniu wynagrodzenia po złożeniu przez pracownika rezygnacji ze stosowania przez pracodawcę podwyższonych KUP
 • Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek. 
  • Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.
  • Przekroczenie limitu 30 tyś. dochodu a złożony wniosek o niepobieranie zaliczek – wycofywanie wniosku i naliczanie zaliczek na podatek w miesiącach po przekroczeniu limitu.  
  • Naliczanie wynagrodzenia po złożeniu przez pracownika wniosku o niepobieranie zaliczki na podatek – przykład. 
 • Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022 r. 
 • Poszerzenie zwolnień podatkowych w ramach tzw. PIT „0” – zwolnienie z podatku dla zasiłków macierzyńskich.
 • Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

CZAS TRWANIA: 10:00 - 14:00.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a także elektroniczny certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE PROWADZI:

Katarzyna Sobieszczańska ekspert i doradca ds. ZUS, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych, umów cywilnoprawnych i programu Płatnik. Specjalista ds. kadr i płac z wieloletnią praktyką. Doświadczony, bardzo konkretny wykładowca.

 

365,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo