Nowelizacja Kodeksu pracy od 1 sierpnia 2022 r. – zmiany w umowach o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, urlopach | 01-07-2022
Tematyka: Kadry, Prawo   

Szanowni Państwo,

Z dniem 1 sierpnia 2022 r. nastąpią zmiany w Kodeksie pracy. Konieczne jest bowiem wprowadzenie do polskiego porządku prawnego dwóch dyrektyw unijnych, których regulacje mają sprzyjać równowadze między życiem prywatnym a zawodowym oraz niwelować nierówności w zatrudnieniu:

 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE. L Nr 186, str. 105),
 • dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylającej dyrektywę Rady 2010/18/UE (Dz. Urz. UE. L. Nr 188, str. 79). – tzw. dyrektywa „work-life balance” zwana także „dyrektywą WLB”.

Zmiany w Kodeksie pracy obejmą m.in.:

 • istniejące uprawnienia rodzicielskie pracowników szkoły takie jak urlop rodzicielski, urlop ojcowski czy zasiłek macierzyński,
 • wprowadzenie dwóch nowych uprawnień pracowniczych tj. urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy w pilnych sprawach,
 • zwiększenie ochrony pracowników zatrudnionych na czas określony,
 • zmianę w zakresie treści umowy i informacji o warunkach zatrudnienia.

Poznaliśmy już projekt nowelizacji i propozycje konkretnych zapisów. Sprawdź, co się dokładnie zmieni i na jakich zasadach będzie można korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem. Jest to szczególnie istotne w sytuacji wejścia w życie przepisów w czasie kiedy pracownicy korzystają już z określonych uprawnień w tym zakresie. Ustawa wprowadza przepisy przejściowe regulujące te sytuacje. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 • Co się zmieni w Kodeksie pracy?
 • Zmiana treści umowy o pracę (w tym z nauczycielem)
 • Zmiana informacji o warunkach zatrudnienia (w tym dla nauczyciela)
 • Zmiany dotyczące umowy pracę na czas określony (w tym z nauczycielami)
 • Urlop rodzicielski na nowych zasadach 
 • Urlop opiekuńczy – nowe uprawnienie 
 • Nowe zasady korzystania z urlopu ojcowskiego 
 • Urlop wychowawczy dla pracowników niepedagogicznych 

 

 

CZAS TRWANIA: 10:00-13:30

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. MATERIAŁY SZKOLENIOWE WYSYŁAMY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony i lubiany wykładowca.

Dariusz Circle 

 

360,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo