Zatrudnianie pracowników systemu oświaty, w tym specjalistów realizujących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami | 15-06-2022
Tematyka: Kadry   

 • WERYFIKACJA W REJESTRACH – gdzie i jak zweryfikować kandydata na nauczyciela, specjalistę, pracownika niepedagogicznego. 
 • DOBÓR FORMY ZATRUDNIENIA– jaką formę zatrudnienia wybrać, wzory umów. 
 • BADANIA LEKARSKIE I SZKOLENIA BHP – zasadyjakie dokumenty w aktach osobowych.
 • RODO – oświadczenia i zaświadczenia wymagane od kandydatów do pracy oraz co powinno znajdować się w aktach osobowych, w tym wzory pism.
 • PRZEKAZANIE INFORMACJI PO ZATRUDNIENIU – wzory dokumentów
 • SPECJALIŚCI - kwalifikacje, wymiar czasu pracy, zakresy obowiązków i zadania - ZMIANY OD NOWEGO ROKU SZKOLNEGO!!!

 

Szanowni Państwo!   

Początek nowego roku szkolnego wiąże się dla dyrektora z zatrudnianiem nauczycieli według przyjętego wcześniej arkusza organizacyjnego lub też podejmowaniem nowych angaży z przyjętymi po raz pierwszy nauczycielami/pracownikami niepedagogicznymi. Co więcej w roku szkolnym 2022/2023 dyrektor będzie zobligowany do zatrudnienia również specjalistów zgodnie z planowanymi zmianami w ustawie Karta Nauczyciela. 

Tym samym zapraszamy na szkolenie, w trakcie którego przedstawimy zasady prawidłowego nawiązywania stosunku pracy, wyjaśnimy nowości związane z zatrudnianiem specjalistów, oceną ich kwalifikacji, obowiązkami i zadaniami, wyposażymy uczestników we wzory niezbędnych dokumentów.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo stosować przepisy KN i KP dotyczące nawiązywania stosunku pracy z nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi, 
 • podejmować poszczególne kroki kadrowe tak, aby były skuteczne i zgodne z prawem, 
 • ustalić, w jakich rejestrach zweryfikować nauczyciela, a w jakich – pracownika niepedagogicznego,
 • wybrać właściwą formę zatrudnienia kandydata,
 • poznać nowe zasady zatrudniania specjalistów,
 • dowiedzieć się, jak dokonać prawidłowej oceny kwalifikacji pracownika pedagogicznego,
 • poznać zasady skierowania na badania lekarskie,
 • poznać obowiązki dyrektora po zatrudnieniu pracownika,
 • ustalić, jakie dane osobowe można przetwarzać w związku z rekrutacją i po zatrudnieniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zatrudnienie krok po kroku.
 • Weryfikacja pracowników w rejestrach.
 • Badania lekarskie i szkolenia bhp.
 • Przetwarzanie danych osobowych kandydata do pracy i pracownika.
 • Opracowanie informacji o warunkach zatrudnienia.
 • Specjaliści:
  • kwalifikacje
  • minimalna łączną liczba etatów
  • pedagog specjalny
  • wymiar czasu pracy
  • zakres obowiązków
  • zadania, w tym DIAGNOZA FUNKCJONALNA.
 • Wzory pism. Studium przypadków. Odpowiedzi na pytania uczestników.

CZAS TRWANIA: 10:00-14:00

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, ZAŚ MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZĄ:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

Dariusz CircleBozena Circle 2

 

 

 

 

375,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo