RODO w oświacie – przegląd i aktualizacja polityk ochrony danych, nowe zadania IOD, orzecznictwo | 11-02-2022
Tematyka: Prawo, RODO   

Szanowni Państwo!

Już czwarty rok obowiązują nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Od czasu ich wejścia w życie nastąpiło wiele zmian prawnych, zmian w funkcjonowaniu jednostek oświatowych, pojawiły się nowe możliwości techniczne, nowe wyzwania, które wpłynęły na system ochrony danych osobowych. Warto przyjrzeć się tym zmianom i odpowiednio dokonać przeglądu i aktualizacji dokumentacji RODO – polityk ochrony danych, regulaminu ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, i innych dokumentów. 

Warto w tym roku zwrócić szczególną uwagę na nowe regulacje w zakresie sygnalistów, które wymuszają na dyrektorach zastosowania specyficznych rozwiązań zapewniających ich ochronę.

Tym samym zapraszamy Państwa na szkolenie, w czasie którego pomożemy znowelizować dokumentację, przygotować się do przeprowadzenia audytu systemu ochrony danych osobowych, omówimy najważniejsze kwestie, które wpływają na przetwarzanie danych osobowych przez szkoły i placówki oświatowe i wskażemy jakie rozwiązania zastosować, aby zapewnić zgodność przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • dowiedzieć się, jakie zmiany należy wprowadzić w dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych szkoły,
 • poprawnie zaktualizować dokumentację,
 • właściwie realizować zadania związane z ochroną danych osobowych:
  • w obszarze sygnalistów
  • w trakcie epidemii
  • przy monitoringu wizyjnym i udostępnianiu danych
  • przetwarzając dane w chmurze.
 • poznać najnowsze orzecznictwo w zakresie ochrony danych osobowych,
 • dowiedzieć się, w jakich przypadkach i jak należy dokonywać oceny skutków dla ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzić audyt systemu.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zadania dyrektora a zadania IOD – wzajemne relacje w związku z aktualizacją zadań związanych z ochroną danych osobowych.
 • Przegląd dokumentacji ochrony danych osobowych (co trzeba zmienić).
 • RODO w obszarze sygnalistów w oświacie – poufność danych, upoważnienia, zobowiązanie do zachowania poufności, klauzule informacyjne dotyczące sygnalisty w oświacie (dla sygnalisty, dla osoby kontrolowanej, dla świadków), IODO jako osoba obsługująca zgłoszenia przez sygnalistów, przechowywanie zgłoszeń sygnalistów, okres przechowywania danych sygnalistów).
 • RODO w trakcie epidemii – przetwarzanie danych pracowników oświaty w związku z badaniami na obecność koronawirusa, obowiązek włączania kamer przez nauczycieli, sprzeciw rodziców na przekazywanie danych do sanepidu, indywidulane nauczanie zdalnie, żądanie przedstawienia paszportów covidowych przez uczniów, maseczki w szkole – egzekwowanie.
 • Udostępnianie nagrań z monitoringu (osobie uwiecznionej na nagraniach, osobie trzeciej, pracownikowi, organowi administracji, organom ścigania, sądowi).
 • Dane w chmurze zgodnie z RODO (jakie wymagania spełnić, analiza ryzyka, ocena skutków dla ochrony danych)
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa.
 • Audyt za rok 2021 r. - na co zwrócić szczególne uwagę.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-13:30

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. MATERIAŁY SZKOLENIOWE WYSYŁAMY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Dariusz Circle 

 

350,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo