Praktyczne aspekty sprawowania funkcji wicedyrektora w jednostce oświatowej | 08-02-2022
Tematyka: Bezpieczeństwo, Nadzór pedagogiczny, Nauczanie, Prawo   

Szanowni Państwo,

Przed Dyrektorem szkoły stoi szereg obowiązków i zadań nałożonych przepisami prawa. Jednak nie wszystkie te obowiązki musi wykonywać sam. W ich realizacji ogromnym, nieocenionym wsparciem może być zastępca, czyli WICEDYREKTOR, jeśli do pełnienia tej funkcji będzie dobrze przygotowany, będzie m.in. prowadził nadzór w sposób ekspercki, będzie wyróżniał się znajomością przepisów prawa oświatowego, znał metodyki nauczania oraz zasady postępowania w sytuacjach wymagających interwencji służbowej, będzie profesjonalnie wykonywał zadania zlecone przez dyrektora. Wypełnianie wspomnianych zadań i obowiązków wymaga prócz wiedzy – dobrze przygotowanego warsztatu pracy!

 

Tym samym mamy przyjemność zaprosić wicedyrektorów i „początkujących” dyrektorów na 1 - dniowe szkolenie, doskonalące kompetencje zarządcze wicedyrektora, na którym przedstawimy m.in. gotowe narzędzia pracy, wypełnione wzory dokumentów, analizy wyników nauczania, arkusze obserwacji i wiele innych, przypomnimy podstawy metodyki nauczania, zapoznamy z techniką prawodawczą, dokumentacją niezbędną w szkole. Nie ominiemy także omówienia aktualnie prowadzonych procesów legislacyjnych, które wpłyną na funkcjonowanie jednostki, wyposażając wicedyrektora w niezbędne wzory dokumentów.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • podejmować decyzje kierownicze bez wad prawnych,
 • sprawować funkcję wicedyrektora bez obaw o błędne decyzje,
 • wprowadzić narzędzia pracy umożliwiające czytelne rejestrowanie wniosków i uwag z nadzoru i kontroli,
 • merytorycznie prowadzić nadzór pedagogiczny,
 • sprawnie poruszać się w omawianych przepisach prawa,
 • być kreatywnym w wypełnianiu swojej roli i efektywnie wspomagać dyrektora w pracy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Program szkolenia:

 1. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw:
  1. wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora;
  2. rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych oraz odwołania z tych stanowisk;
  3. forma zawarcia stosunku pracy;
  4. zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły.
 2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora.
 3. Organizacja pracy wicedyrektora:
  1. własne organizowanie tygodnia i dnia pracy,
  2. harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego.
 4. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora:
  1. nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa;
  2. organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego;
  3. obserwacja lekcji - dokładne omówienie zadań, istotne wskazówki.
 5. Udział wicedyrektora w procesie oceny pracy nauczyciela.
 6. Organizacja zastępstw – pojęcie zastępstwa doraźnego.
  1. Przebieg awansu zawodowego:
   wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego;
  2. wicedyrektor jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli stażystów.
 7. Wymagania prawne w zakresie:
  1. dokumentacji (regulaminów i procedur koniecznych w szkole)
  2. dokumentacji przebiegu nauczania,
  3. oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów,
  4. zapewnienia bezpieczeństwo na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
 8. Wicedyrektor jako pracownik, czyli jego czas pracy i godziny pracy wicedyrektora, godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych, urlopy.
 9. Kompendium wiedzy z metodyki kształcenia.
 10. Pytania i odpowiedzi.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA, a MATERIAŁY SZKOLENIOWE W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI: 

Bożena Browarczykekspert, trener z bogatym doświadczeniem zawodowym wynikającym z pracy w szkole i w nadzorze pedagogicznym, a także ze współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Specjalizuje się w kształceniu zawodowy, awansie zawodowy, nadzorze pedagogicznym, kształceniu specjalnym, pomocy pp, ewaluacji.

 

 Bozena Circle 2

375,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo