Sygnalista w oświacie – jak wdrożyć nowe regulacje? | 3-12-2021
Tematyka: Prawo   

Szanowni Państwo!

Pod koniec 2019 roku unijny prawodawca przyjął tzw. dyrektywę o ochronie sygnalistów, czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23.10.2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Nakłada ona obowiązki w zakresie wdrażania kanałów zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów. Polska, tak jak i pozostałe kraje członkowskie Unii Europejskiej, ma czas do 17 grudnia 2021 r. na wdrożenie tych postanowień. 

W październiku opublikowano projekt nowej ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa. Nowe rozwiązania dotyczące tzw. sygnalistów wejdą w życie także w oświacie

Zapraszamy na szkolenie, na którym poznają Państwo nowe obowiązki pracodawców i dowiedzą się także, na czym będzie polegała ochrona sygnalistów oraz jak wdrożyć wymagania dotyczące sygnalisty w oświacie.

W ramach szkolenia uczestnicy otrzymają komplet dokumentacji dotyczącej zgłaszania naruszeń – regulamin, rejestr, upoważnienia dla pracowników obsługujących system, inne niezbędne dokumenty.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo opracować regulamin zgłoszeń naruszeń,
 • dowiedzieć się jak utworzyć kanały zgłoszeń,
 • poprawnie prowadzić rejestr zgłoszeń,
 • poznać sposoby informowania sygnalisty o etapie, na jakim jest jego zgłoszenie,
 • ustanowić osoby lub podmiot odpowiedzialny za obsługę zgłoszeń,
 • poznać inne czynność, jakie należy wykonać: przeszkolenie personelu, opracowanie materiałów informacyjnych dla pracowników, itp.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Część I:
  • Podmioty zobowiązane do wdrożenia systemów zgłaszania nieprawidłowości
  • Kim jest sygnalista?
  • Co zgłasza sygnalista?
  • Kto jest chroniony?
  • Na czym polega ochrona sygnalisty?
  • Kary
 • Część II:
  • Nowe obowiązki nałożone na pracodawców.
  • Wdrożenie wymagań sygnalisty w szkole:
   • opracowanie odpowiednich dokumentów wewnętrznych:
   • tworzenie regulaminu zgłoszeń naruszeń,
   • tworzenie kanałów zgłoszeń,
   • prowadzenie rejestru zgłoszeń.
  • Ustanowienie osoby odpowiedzialnego za obsługę zgłoszeń.
  • Przeszkolenie personelu w zakresie wprowadzonych rozwiązań.
  • Opracowanie materiałów informacyjnych o sposobie funkcjonowania systemu zgłaszania naruszeń.

 

CZAS TRWANIA: 10:00-13:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA. MATERIAŁY SZKOLENIOWE WYSYŁAMY W DNIU SZKOLENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Dariusz Circle 

300,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo