Regulaminy kadrowe w szkole - jak je tworzyć, wprowadzać, zmieniać | 11-10-2021
Tematyka: Kadry   

Szanowni Państwo,

Placówka oświatowa to dość szczególny typ zakładu pracy. Zatrudnianie pracowników i zasady ich pracy regulują bowiem aż trzy różne akty prawne, mające zastosowanie (czasem samodzielnie, czasem łącznie) do wybranych grup pracowników. Co więcej, każdy z tych aktów (Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, ustawa o pr. samorządowych) wymusza na pracodawcy potrzebę posiadania w placówce stosownych REGULAMINÓW oraz ich właściwe stosowanie.

Dotyczyć one mają kluczowych zagadnień pracowniczych, takich jak m.in. wynagradzanie, ocena pracy czy jej organizacja i wielu innych kwestii. 

Posiadanie w placówce wymaganych prawem i zgodnych z nim regulaminów jest nie tylko obowiązkiem dyrektora jako pracodawcy, pomaga również uprościć wiele spraw, unikając jednocześnie niezrozumienia oraz niezadowolenia pracowników. 

Zapraszamy na szkolenie w formie webinarium, w trakcie którego wskażemy jakie regulaminy są niezbędne, jak je tworzyć, jakie aktualnie zapisy powinny się w nich znaleźć, a także jak wprowadzać zmiany do poszczególnych regulaminów zgodnie z przepisami prawa i jak wprowadzić je w życie.

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

  • Prawidłowo stosować zapisy Karty Nauczyciela, Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych przy tworzeniu regulaminów.
  • Sporządzić niezbędne regulaminy.
  • Poznać obligatoryjne zapisy poszczególnych regulaminów.
  • Właściwie przygotować wymagane zapisy zmieniające postanowienia regulaminu.
  • Poprawnie dokonywać zmian w regulaminach.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

  • Regulamin wynagradzaniapracowników samorządowych – podstawa prawna, treść, tryb ustanowienia, przepis regulaminu a zapis w umowie, kategorie zaszeregowania, jakich błędów uniknąć nowelizując regulamin.
  • Regulamin ZFŚS – podstawa prawna, treśćregulaminu, osoby uprawnione do pomocy z ZFŚS, badanie sytuacji życiowej osób uprawnionych w świetle RODO, komisje socjalne, błędy w zapisach regulaminowych.
  • Regulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych – podstawa prawna, treść, procedura ustalania, zmiana.
  • Regulamin pracy – podstawa prawna, obowiązywanie, treść, uzgadnianie ze związkami, zmiana regulaminu, zapisy związane z pracą wykonywaną zdalnie. 
  • Regulamin organizacyjny – podstawa prawna, obowiązywanie, treść, zmiana regulaminu.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:45.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu oraz film szkoleniowy dla pracowników zatrudnionych w placówce. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Dariusz Circle 

355,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo