REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH – jak opracować i jakie postanowienia zamieścić? | 08-06-2021
Tematyka: Kadry, Prawo   

Szanowni Państwo,

Pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w szkole prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego posiadają status pracowników samorządowych. A to oznacza, że obowiązkiem pracodawcy jest przyjęcie regulaminu wynagradzania dla pracowników samorządowych w każdym przypadku. W tym zakresie nie znajdują zastosowania przepisy Kodeksu pracy, wskazujące, w jakich przypadkach pracodawca mógłby zrezygnować z regulaminu. Zapraszam Państwa na szkolenie w trakcie którego omówimy dokładnie każdy zapis regulaminu wynagradzania, tym bardziej że zapisy zostały ocenione przez przedstawicieli organizacji związkowych. Zastanowimy się, czy warto zamieszczać zapisy o premii i nagrodzie i jak zapisać postanowienia dotyczące dodatku specjalnego.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • prawidłowo stosować przepisy KP i ustawy o pracownikach samorządowych dotyczące tworzenia regulaminu pracowników samorządowych, 
 • podejmować poszczególne kroki dotyczące modyfikowania regulaminu, tak, aby były skuteczne i zgodne z prawem, 
 • poprawnie współpracować ze związkami zawodowymi,
 • właściwie przygotować wymagane zapisy zmieniające postanowienia regulaminu,
 • zminimalizować ryzyko zakwestionowania zapisów regulaminu przez związki zawodowe, a w razie potrzeby przygotować niezbędną argumentację,
 • poznać obligatoryjne i fakultatywne zapisy regulaminu i prawidłowo je zredagować,
 • prawidłowo opracować poszczególne zapisy regulaminu, w tym te dotyczące stawki wynagrodzenia zasadniczego 
  i kwalifikacji pracowników.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Podstawa prawna tworzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych
 • Zapisy o regulaminie wynagradzania w Kodeksie pracy i ustawie o pracownikach samorządowych
 • Budowa regulaminu wynagradzania – jakie części, rozdziały powinien zawierać regulamin, od czego zacząć jego tworzenie/modyfikowanie, postanowienia obligatoryjne i fakultatywne 
 • Treść regulaminu – zapisy w postanowieniach wstępnych – jakie regulacje zamieścić
 • Treść regulaminu – zapisy o składnikach wynagrodzenia – jakie regulacje zamieścić (np. dotyczące wynagrodzeniazasadniczego, dodatku funkcyjnego, za wieloletnią pracę, premii, nagrody, dodatku specjalnym, itd.)
 • Treść regulaminu – zapisy o innych świadczeniach związanych z pracą – jakie regulacje zamieścić
 • Treść regulaminu – zapisy w postanowieniach końcowych – jakie regulacje zamieścić
 • Treść regulaminu – jakie załączniki opracować (stawki wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego, kategorie zaszeregowania)
 • Uzgadnianie regulaminu ze związkami zawodowymi
 • Wprowadzanie regulaminu wynagradzania w życie
 • Jak modyfikować regulamin – postępowanie
 • Zmiana kategorii zaszeregowania w związku ze zmianą treści rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
 • Pytania i odpowiedzi dotyczące regulaminu – przedstawienie i omówienie konkretnych stanów faktycznych.

 

CZAS TRWANIA: 10:00 - 13:00

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dariusz Skrzyńskiprawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy, ochrony danych osobowych, prawa autorskiego, redaktor naczelny czasopisma "Kadry i płace w oświacie" Wydawnictwa Wiedza i Praktyka, autor artykułów, książek i publikacji elektronicznych z zakresu ochrony danych osobowych skierowanych do oświaty; doświadczony wykładowca.

Dariusz Circle 

250,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo