BRAK MIEJSC | Rozwijanie kreatywności na lekcjach przedmiotowych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym | 04-03-2021
Tematyka: Nauczanie, Rozwój osobisty   

LISTA ZAMKNIĘTA

 

Szanowni Państwo!

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden z priorytetów polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/21. Nic dziwnego, bowiem myślenie kreatywne jest warunkiem niezbędnym dla kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz powstawania i wdrażania innowacji. Rolą nauczyciela jest więc tworzenie takich sytuacji edukacyjnych na lekcjach przedmiotowych, które stymulują myślenie twórcze i wyzwalają kreatywność uczniów. Jak robić to w sposób celowy, systematyczny i angażujący, zarówno na stacjonarnych, jak i zdalnych lekcjach? Zapraszamy na szkolenie warsztatowe, które pozwoli znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Szkolenie dedykowane jest nauczycielom wszystkich etapów edukacyjnych – niezależne od tego czy prowadzą naukę zdalnie czy stacjonarnie.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • uporządkować rozumienie pojęć: kreatywność, postawa twórcza, twórczość, innowacyjność, innowacja, trening kreatywności oraz rozumieć zależności między nimi.
 • poznać, a następnie wykorzystywać na lekcjach przedmiotowych elementy treningu kreatywności, rozwijając umiejętności myślenia eksploracyjnego, kombinatoryjnego i transformacyjnego wśród uczniów;
 • poznać i wdrażać na lekcjach metody twórczego rozwiązywania problemów, np. metodę Piramidy Skojarzeń, metodę SCAMPER, Metodę sześciu kapeluszy i inne;
 • identyfikować czynniki hamujące i wspierające rozwój kreatywności wśród uczniów; 
 • zweryfikować swoje podejście do procesu oceniania i monitorowania postępów uczniów w kontekście rozwijania postaw twórczych wśród uczniów.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Kreatywność w nauczaniu przedmiotowym. 
 • Rola i zadania nauczyciela w procesie rozwijania kreatywności uczniów. 
 • Wykorzystanie elementów treningu kreatywności na lekcjach przedmiotowych.
 • Przykładowe metody i podejścia stosowane w rozwijaniu twórczego rozwiązywania problemów.
 • Aranżacja przestrzeni jako narzędzie rozwijania kompetencji proinnowacyjnych. 
 • Praca z błędem a rozwijanie kreatywności.
 • Sposoby oceniania w kontekście pracy nad kreatywnością uczniów

 

CZAS TRWANIA: 16:00 - 19:30 + czas na pytania i odpowiedzi.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej), a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu (wersja elektroniczna). 

 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

Przy zgłoszeniu więcej niż jednej osoby z tej samej placówki oferujemy rabat 5% na drugą i kolejne zgłoszone osoby.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Magdalena Bogusławska - menedżer oświaty, doradca zawodowy, trener, nauczyciel. Główna Ekspertka Merytoryczna w projekcie Szkoła dla Innowatora realizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W latach 2012-2016 pracowała we WSiP, gdzie m.in. pełniła funkcję dyrektora Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych, zajmując się na szeroką skalę doskonaleniem zawodowym nauczycieli. Wcześniej dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: zarządzania, wdrażania zmiany, kompetencjach kluczowych, zdalnego nauczania, wykorzystywania nowych technologii w procesie ucznia się-nauczania.

Magdalena Circle

120,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo