Udzielanie zamówień publicznych do kwoty 130 tyś zł. po zmianach prawa | 10-03-2021
Tematyka: Prawo   

 • Zasady poprawnego przygotowania, prowadzenia oraz rozstrzygania postępowań o udzielenie zamówień publicznych zgodnie z aktualnymi przepisami
 • Odpowiedzialność dyrektora jednostki za naruszenie przepisów ustawy PZP
 • Regulamin udzielania „małych” zamówień publicznych

 

Szanowni Państwo,

Nowe przepisy dotyczące prowadzenia zamówień publicznych już obowiązują. Spod rządów ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyłączone zostały zamówienia o wartości do 130 tyś PLN (tzw. małe zamówienia). Jak zatem prawidłowo dokonywać zamówień towarów, usług do tej kwoty? Zapraszamy Państwa Dyrektorów i pracowników szkół i placówek oświatowych, którzy na co dzień zajmują się „małymi” zamówieniami publicznymi, do udziału w jednodniowym szkoleniu w formie webinarium, w trakcie którego pokażemy jak efektywnie i bezpiecznie udzielać zamówień po zmianach prawa, pokażemy praktyczne aspekty udzielania zamówień i wskażemy jak najlepiej napisać/ dostosować do własnych potrzeb wewnętrzne regulaminy zamówień do kwoty 130 tyś PLN.

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • poznać aktualne regulacje związane z systemem zamówień publicznych do kwoty 130 tyś PLN.
 • podnieść umiejętności związane z prawidłowym przeprowadzeniem procedury zamówieniowej.
 • wprowadzić wewnętrzne regulacje dotyczące zamówień poniżej 130 tyś PLN. 
 • dokonać należytej sprawozdawczości z zamówień publicznych,
 • poznać dobrą praktykę oraz przykłady najczęściej popełnianych błędów przez zamawiających.
 • dowiedzieć się jak spełnić planowany obowiązek upubliczniania informacji o udzieleniu zamówienia o wartości powyżej 10 tys. zł.

PROGRAM SZKOLENIA:

BLOK I

 1. Omówienie aktualnych regulacji prawnych związanych z zamówieniami publicznymi do kwoty 130 000 zł. (Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, ustawa o finansach publicznych, Ustawa Kodeks Cywilny, Wytyczne - środki unijne).
 2. Podstawowe zagadnienia (zamawiający publiczny, wykonawca, dostawa, usługa, robota budowlana, postępowanie o zamówienie publiczne, dokumenty zamówienia, zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy Pzp).
 3. Planowanie zamówienia publicznego do 130 000 złotych:
  • zasady wydatkowania zamówień publicznych,
  • prawidłowe ustalenie szacunkowej wartości zamówienia,
  • delikty w zamówieniach publicznych: zaniżanie wartości zamówienia, wybór sposobu obliczania wartości oraz dzielenie zamówienia,
  • stosowanie dyspozycji art. 30 ust. 4 Pzp (dawniej art.6a Pzp.),
  • plan zamówień publicznych i sumowanie zamówień.
 4. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenia zamówienia:
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • przygotowanie zapytania ofertowego (określenie warunków udziału 
   w postepowaniu, kryteriów oceny ofert, terminu realizacji zamówienia),
  • dokumentowanie udzielania zamówień publicznych,
  • rejestrowanie „małych” zamówień publicznych  na potrzeby sprawozdania rocznego (rejestrowanie umów, faktur i rachunków),
  • umowy w zamówieniach do 130 000 zł – obowiązkowe elementy, wzory umów.
 1. Roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych (w zakresie dot. zamawiających, którymi są placówki oświatowe).

BLOK II

 1. Odpowiedzialność kierownika jednostki i pracowników za błędy i naruszenia przepisów ustawy Pzp.
 2. Delegowanie uprawnień, zakresy czynności, uprawnienia, pełnomocnictwa – zarys ogólny.
 3. Kontrola „małych” zamówień.

 

BLOK III

 1. Wewnętrzny regulamin udzielania „małych” zamówień publicznych - co i w jaki sposób należy uaktualnić? - gotowy wzór
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:30 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Marta Głowacka – ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, Wydział Zarządzania na Politechnice, studia podyplomowe - Prawo zamówień publicznych wraz z zamówieniami finansowanymi ze środków unijnych oraz  Prawo zamówień publicznych 
i partnerstwo publiczno-prywatne, a także odbyła szereg kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu obejmującego problematykę zamówień publicznych oraz funduszy UE ze szczególnym uwzględnieniem „małych zamówień”. Od 25 lat zdobywa praktyczną wiedzę w organie prowadzącym jednostki oświatowe.

 

345,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo