LISTA ZAMKNIĘTA | Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 | WEBINARIUM: 17-08-2020
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

LISTA ZAMKNIĘTA

 

 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/2021 w tym: 
  • kierunki polityki oświatowej zgodnie ze wskazaniami MEN i sposoby ich realizacji,
  • wnioski z nadzoru pedagogicznego z poprzedniego roku, z uwzględnieniem nadzoru w okresie ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek,
  • projekty ewaluacji wraz z narzędziami – gotowe opracowaniabezpłatny dostęp online do wybranych narzędzi z wynikami w formie wykresów TYLKO U NAS!
  • plan kontroli, monitorowania, plan badań edukacyjnych, etc.
  • narzędzia do dokumentowania wyników nadzoru (arkusze obserwacji, karty monitorowania, protokoły kontroli, itd.) – wzory, przykłady
 • Zadania dyrektora na wrzesień 2020 r– gotowe wzory i narzędzia, w tym do przeprowadzenia wymaganej prawem diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka 
 • Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 r. ich stosowanie w praktyce
 • Komplet uchwał podejmowanych na początku roku szkolnego gotowe wzory

 

Szanowni Państwo,

Plan nadzoru pedagogicznego 2020/21 należy przedstawić RP w terminie do 15 września 2020r. i w tym roku powinien być to dokument szczególny. Przygotowanie go wymagało będzie wprowadzenia wielu zmian zarówno w jego zakresie, ale też samych technikach czy narzędziach.  Poza kierunkami polityki oświatowej ogłaszanym przez MEN uwzględniać musi on również wnioski i zalecenia z nadzoru pedagogicznego z roku poprzedniego. Kilka miesięcy pracy zdalnej, nowe metody nauczania, świadczenia pomocy p-p, i wiele innych, to aspekty, które muszą zostać bezwzględnie wzięte pod uwagę planując nadzór pedagogiczny w roku szkolnym 2020/21.

Mądrze zaplanowane działania nadzorcze Dyrektora biorące pod uwagę coroczne wytyczne MEN oraz specyfikę własnej placówki, stanowią zaledwie połowę sukcesu. Druga to odpowiednie narzędzia (protokoły, arkusze, narzędzia ewaluacyjne itd.), które pozwolą zadania Dyrektora w tym zakresie dokumentować efektywnie i sprawnie. Wszystkie te działania uwzględniać muszą również zwyczajowe zmiany przepisów od 1 września każdego roku szkolnego, które z reguły oznaczają potrzebę opracowania nowych lub wdrożenia zmian w istniejących regulaminach, procedurach czy statucie.

Zapraszamy na szkolenie (webinarium), na którym przedstawimy wzorcowy plan nadzoru, wskażemy sposoby i techniki dokumentowania jego wyników (gotowe narzędzia), zaproponujemy konkretne narzędzia zarządzania procesami edukacyjnymi oraz przygotujemy dyrektora do merytorycznego jego sprawowania. Dodatkowo omówimy i przedstawimy sposoby wprowadzania wielu zmian prawa oświatowego do organizacji placówki i zarządzania.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zmiany prawa oświatowego od 1.09.2020 r. – omówienie i interpretacja.
 • Plan nadzoru pedagogicznego na rok szk. 2020/21 – kompletny wzór dokumentu.
 • Projekty badań ewaluacyjnych wraz z narzędziami badawczymi kompletne opracowania.
 • Techniki dokumentowania wyników nadzoru pedagogicznego  karty monitorowania, kontroli, arkusze obserwacji zajęć. 
 • Wzory uchwał podejmowanych obowiązkowo na początku roku szkolnego.
 • Nowe procedury i regulaminy po zmianach przepisów od 1 września 2020 r.  gotowe wzory.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 13:30 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe (około 350 stron) w wersji papierowej (książka zostanie wysłana kurierem przed szkoleniem, aby uczestnik był w posiadaniu materiałów szkoleniowych w trakcie webinarium) oraz w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski – ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca. 

 Dominik Circle

 

360,00 PLN
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


WebinariaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo