NOWOŚĆ | Program wychowawczo-profilaktyczny w zakresie: Uczeń cudzoziemski – uchodźstwo, migracja
Tematyka:   

Publikacja zawiera propozycję modyfikacji działań do programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie z delegacją, jaka znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 poz. 645 i 795) tj.:

„§ 13. Dyrektor szkoły lub placówki, o której mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji w roku szkolnym 2021/2022 realizowanego w szkole lub placówce programu wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program.”

W uzasadnieniu do ww. rozporządzenia natomiast czytamy: "Włączenie w życie szkoły lub placówki nowych uczniów i rodziców będących obywatelami Ukrainy powinno uwzględniać ich potrzeby wychowawcze i profilaktyczne ...".

W tej 23-stronicowej publikacją znajdą Państwo szereg działań profilaktycznych i wychowawczych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli - do wyboru i tym samym dostosowania do potrzeb członków społeczności szkolnej (w tym nowoprzybyłych) i możliwości placówki.

 

Spis treści:

  1. Podstawy prawne
  2. Wstęp
  3. Propozycje do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego
  4. Wzór uchwały Rady Rodziców

Publikacja w wersji elektronicznej

Ilość stron: 23 strony

Autorzy: Katarzyna Jakubczyk

ISBN: 978-83-66440-45-6

Stan prawny: 12 kwietnia 2022 r.

 

65,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo