System przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji, w jednostce oświatowej
Tematyka: Kontrola Zarządcza   

Przepisy w sprawie kontroli zarządczej zobowiązują kierowników jednostek sektora finansów publicznych do zapewnienia m.in. zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi oraz przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania. Jednym z elementów kontroli zarządczej w szkole i placówce powinien więc być program, system przeciwdziałania nadużyciom, w tym korupcji, który z jednej strony będzie regulował kwestie związane ze zgłaszaniem i zarządzaniem nadużyciem, a z drugiej będzie promował zachowania etyczne, wyznaczając prawidłowe zachowania i postępowanie. Celem programu jest budowanie wizerunku szkoły - jako jednostki uczciwej, transparentnej, wiarygodnej i bezpiecznej.

Uzupełnieniem systemu powinny być działania edukacyjne szkoły zgodnie z Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji. Przygotowaliśmy dla Państwa e-szkolenie: Etyczny pracownik szkoły - o etyce i korupcji w jednostce oświatowej, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy.

W proponowanej publikacji znajdą Państwo:

  1. Zarządzenie dyrektora wprowadzające politykę anktykorupcyjną.
  2. Polityka antykorupcyjna wraz z:
    1. rejestrem ryzyk korupcyjnych i
    2. wykazem stanowisk i czynności narażonych na zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka nadużyć, w tym korupcji. 
  3. Oświadczenie pracownika.
  4. Procedura zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć, w tym korupcji.
  5. Kodeks etyki, w tym Polityka gościnności (prezentowa) z rejestrem korzyści i deklaracją korzyści.
  6. Zarządzenie w sprawie powołania Rzecznika etyki i polityki antykorupcyjnej.

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 53

Autor: Beata Linowska, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-35-7

118,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo