Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2021/22 z filmem z webinarium
Tematyka: Nadzór pedagogiczny   

Dyrektor placówki oświatowej zobowiązany jest dokumentować wyniki nadzoru pedagogicznego w formie arkuszy obserwacji, arkuszy monitorowani i innych.  Po dogłębnej analizie zgromadzonych informacji, dyrektor opracowuje sprawozdanie z nadzoru, które przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia 2022 r. 

Przygotowany przez nas komplet materiałów obejmuje wszystkie zagadnienia niezbędne do ujęcia przez Dyrektorów w swoich własnych sprawozdaniach, a nawet dużo więcej.

Ta ponad 500-stronicowa pubilkacja zawiera m.in.:
  • wzorcowe, kompletne sprawozdanie z nadzoru,
  • przykłady sposobów realizacji kierunków polityki oświatowej,
  • kilkadziesiąt wzorów sprawozdań, arkuszy samooceny, obserwacji i protokołów kontroli niezbędnych do przygotowania sprawozdania,
  • dokumentacje dotycząca uczniów z Ukrainy (przyjmowanie, pomoc pp, ocenianie, egzamin, brak klasyfikacji).

Nabywając dokumentację uzyskują Państwo także dostęp (jednodnioiwy) do filmu z webinarium - czas trwania: około 240 minut.

 

SPIS TREŚCI:

 

Rozdział 1. Plan nadzoru pedagogicznego 2020/21 + ANEKS

Rozdział 2. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2020/21

Rozdział 3. Narzędzia pomocnicze (arkusz kontroli, arkusze obserwacji, itp.)

Rozdział 4. Raporty z badań

Rozdział 5. Analiza wyników egzaminu maturalnego

Rozdział 6. Ankieta satysfakcja i etyka pracy

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK Białystok) + jednodniowy dostęp do filmu z webinarium 

Ilość stron: 542

Autor: Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-44-9

 

355,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo