Zadania dyrektora w roku szkolnym 2020/21 - sposoby ich realizacji, dokumentowania i nadzoru
Tematyka:   

Proponowana 400-stronicowa publikacja zawiera kompletny zestaw regulaminów, procedur oraz narzędzi, które pomogą dyrektorowi w wypełnianiu jego zadań w roku szkolnym 2020/21 biorąc pod uwagę:

 • aktualne przepisy prawa
 • wymagania stawiane przez MEiN
 • kierunki realizacji polityki oświatowej państwa.

W publikacji znajdą Państwo także szczegółowe wyjaśnienie przepsiów prawa, które definiują funkcjonowanie pracy szkoły i placówki w związku z wystąpieniem COVID-19, uwzględniając śwaidczenie pomocy psychologiczno-pedagogiczną, nauczanie indywidualne, itd.

Do publikacji załączony został 4-godzinny film z webinarium, w czasie którego wykładowca omówił:

 • aktualne przepisy i wytyczne w związku z wystąpieniem COVID-19
 • organizację pracy placowki po zmianach prawa
 • sposoby realizowacji kierunków polityki oświatowej 2020/21 (gotowe rozwiązania)
 • dokumentowanie realizacji poszczególnych zadań i pracy dyrektora
 • prowadzenie nadzoru pedagogiczny w roku szk. 20/21
 • dokumentację składającą się publikację.

 

SPIS TREŚCI:

Rozdział 1. Regulacje prawne w związku z COVID i zadania dyrektora szkoły z nich wynikające

 1. Przepisy prawne i wytyczne związane z wystąpieniem COVID-19
 2. Organizacja kształcenia ze względu na etap i rodzaj kształcenia
 3. Arkusz samokontroli do wytycznych MEN
 4. Zarządzenie w sprawie zawieszenia zajęć
 5. Regulamin pracy zdalnej dla pracowników administracji i obsługi
 6. Możliwa nowa organizacja zadań nauczycieli
 7. Zasady obowiązujące ucznia w trakcie nauki zdalnej
 8. Modyfikacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
 9. Karta monitorowania pracy wychowawcy 
 10. Wskazówki dotyczące organizacji pracy z uczniami ze SPE (system zdalny)
 11. Wskazówki do kształcenia zawodowego w czasie nauki zdalne 
 12. Dokumentacja dodatkowa do zawieszenia zajęć
 13. Zawieszenie zajęć na podstawie §18 ust. 2a-2c rozp. MENiS - wskazówki dla dyrektora
 14. Procedury zapewniania bezpieczeństwa 
 15. Regulamin bursy oraz postępowania w razie zagrożenia 
 16. Regulamin organizacja pracy szkoły w okresie zawieszenia 

Rozdział 2. Podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego 

 1. Wybrane przepisy prawne regulujące proces sprawowania nadzoru
 2. Wymagania wobec szkół i placówek 
 3. Zadania dyrektora w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego 
 4. Zarządzanie przez ewaluację  

Rozdział 3. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa 

 1. Zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dla kuratorów oświaty 
 2. Arkusze kontroli zatwierdzone przez MEN
 3. Monitorowanie w roku szkolnym 2020/21
 4. Arkusz obserwacji lekcji - dobór metod nauczania 
 5. Kompetencje kluczowe 
 6. Technologie Informacyjno-Komunikacyjne 

Rozdział 4. Aktualne problemy związane z kadrami 

 • Czas pracy a nauczanie hybrydowe i zdalne
 • Wynagradzanie pracowników w czasie nauczania hybrydowego, zdalnego
 • Pracownicy 60+ a koronawirus
 • Kwarantanna nauczyciela
 • Badania profilaktyczne pracowników 

Rozdział 5. Prezentacja 

 

Publikacja w wersji elektronicznej (edytowalnej do ściągnięcia po potwierdzeniu zakupu przez ECRK)

Ilość stron: 367 + prezentacja 38 stron

Autor: Bożena Browarczyk, Dominik Linowski

ISBN: 978-83-66440-21-0

Stan prawny: 26 października 2020 roku

285,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo