Bezpieczeństwo i higiena uczniów w szkole – regulaminy i procedury
Tematyka: Bezpieczeństwo   

Publikacja to zestaw kilkunastu dokumentów, niezbędnych w funkcjonowaniu szkoły i placówki oświatowej uwzględniająca zmiany w BHP obowiązujące od dnia 28 listopada 2018 r. Przygotowane dokumenty regulują sposób organizacji oraz postępowania w różnych sytuacjach, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczniów. Mowa tu o wszystkich typowych dla placówki, ale też specjalistycznych pomieszczeniach (pracownie, świetlica itd.), formach prowadzenia zajęć (lekcje, zajęcia świetlicowe, zielona szkoła), ale też sytuacjach (wypadek, zagrożenie, podawanie leków itp.). 
W obliczu aktualnych przepisów, praktyki szkolnej, przewidzianej prawem ogromnej odpowiedzialności nauczycieli oraz dużej roszczeniowości rodziców powyższy zestaw dokumentacji jest konieczny w każdej placówce oświatowej. 
Dzięki ich stosowaniu nie tylko ujednolicą Państwo sposób postępowania nauczycieli, przy okazji aktualizując ich wiedzę w tym zakresie, pomogą one również w jasnym ustaleniu ról i odpowiedzialności uczniów, rodziców i nauczycieli,a w konsekwencji często w uniemożliwaniu przypisania odpowiedzialności nauczyciela czy dyrektora wtedy, gdy to nie oni faktycznie zawinili. 
 
W publikacji nie został ujęty regulamin wycieczek - stanowi on osobną publikację.
 
Publikacja zawiera:
 
 1. Regulamin bezpieczeństwa i higieny 
 2. Procedura postępowania w przypadku zaistnienia wypadku ucznia 
 3. Procedura podawania leków uczniom przewlekle chorym
 4. Regulamin ewakuacji 
 5. Regulamin pracowni: przyrodniczej, chemicznej, biologicznej 
 6. Regulamin pracowni technicznej 
 7. Regulamin szkolnej pracowni komputerowej 
 8. Zasady bezpiecznego korzystania z zasobów sieci 
 9. Regulamin korzystania z sali gimnastycznej i boisk sportowych 
 10. Regulamin korzystania z placu zabaw 
 11. Regulamin monitoringu wizyjnego wraz z klauzulą informacyjną 
 12. Procedury postępowania pracowników szkoły w sytuacjach kryzysowych i trudnych 
 13. Regulamin Zielonej Szkoły 
 14. Regulamin świetlicy szkolnej 
  • Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej 
  • Karta wyjść ucznia ze szkoły 
  • Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły
  • Narzędzia badawcze - zajęcia świetlicowe – ankieta dla rodziców, ankieta dla uczniów 
 15. Regulamin biblioteki szkolnej 
 16. Procedura postępowania w przypadku zagubienia/zaginięcia dziennika lekcyjnego

Zapraszamy także do zapoznania się z e-szkoleniem dotyczącym BHP w szkole.

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej.

Ilość stron: 81

Ilość pobrań: 2

ISBN: 978-83-64078-88-0  

Opracowanie: Dominik Linowski, Beata Linowska

89,90 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo