Procedura wczesnego wspomagania
Tematyka: Pomoc pp   

Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dokumentem opracowanym na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1635).

Zawiera:

  1. Interpretację uregulowań prawnych obowiązujących placówki oświatowe przy organizowaniu wczesnego wspomagania dzieci wraz ze wskazaniem różnic w stosunku do poprzedniego rozporządzenia.
  2. Procedurę wczesnego wspomagania – wzór dokumentu.
  3. Regulamin pracy Zespołu wczesnego wspomagania.
  4. Propozycję zapisów do statutów szkoły podstawowej lub przedszkola.
  5. Wzór zarządzenia dyrektora o powołaniu Zespołu wczesnego wspomagania.
  6. Wzory dokumentacji w procesie organizacji i prowadzenia wczesnego wspomagania, w tym indywidualnego programu wczesnego wspomagania, protokołu kwalifikacji do wczesnego wspomagania i inne.

 

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość stron: 51

Ilość pobrań: 2

Format: DOC

Opracowanie: Elżbieta Linowska

ISBN 978-83-64078-61-3

Faktura za publikację wystawiana jest w formie elektronicznej z 14-dniowym terminem płatności i przesyłana mailem.

87,15 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo