Polityka Antymobbingowa
Tematyka: Kadry, Kontrola Zarządcza   

Zgodnie z zapisami art. 94 3 kodeksu pracy „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.
Jednym ze sposobów realizacji obowiązków, wynikających z tego artykułu, jest uregulowanie zasad współżycia społecznego poprzez wprowadzenie dokumentu zwanego Wewnętrzną Polityką Antymobbingową, w której zostaną jasne określne zasady postępowania i zachowań pracowników placówki.
W publikacja zostały zdefiniowane formy mobbingu, zasady postępowania pracowników, sposoby rozwiązywania konfliktów.

Spis treści:

1. Zarządzenie Dyrektora
2. Wewnętrzna Polityka Antymobbingowa
3. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z WPA

Publikacja elektroniczna w wersji edytowalnej

Ilość pobrań: 2

Format: DOC

Ilość stron: 13

Opracowanie: Elżbieta Linowska, Dominik Linowski

ISBN 978-83-64078-35-4    

42,00 PLN


PublikacjeECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo