Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Uprawnienia dyrektora w nowej ustawie o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich
zdjecie_aktualnosci
Znowelizowano rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży z Ukrainy
zdjecie_aktualnosci
Ocena i awans po nowemu - Prezydent podpisał ustawę


Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2022/23 i zmiany przepisów prawa
zdjecie_aktualnosci

Szanowni Państwo,
 
Szykowany na 1 września 2022 roku ogrom zmian w przepisach oświatowych, mimo jeszcze niezakończonego obecnego roku szkolnego, nakazuje nam wszystkim już teraz myśleć bardzo intensywnie o początku kolejnego. 
 
Już uchwalone oraz zapowiadane zmiany przepisów dotyczyły przecież będą tak kluczowych kwestii jak między innymi awans zawodowy, praca specjalistów, urlopy czy też ocena pracy. 
 
Poznanie wszystkich nowości i ich zrozumienie to oczywiście jedno. Jest jeszcze inna ważna kwestia.

Tak szeroki zakres zmian oznacza dla wszystkich Dyrektorów potrzebę dokonania wielu istotnych zmian w istniejącej w placówce dokumentacji, czasem nawet potrzebę opracowania zupełnie nowej. Co więcej, mowa tu o zmianach nie tylko na poziomie regulaminów czy procedur, ale również o wielu poprawkach w statucie. Nowa procedura awansu zawodowego, aneksy dla nauczycieli na pierwszych dwóch stopniach awansu czy poprawnie opracowanie przydziały zadań specjalistów, to zaledwie niektóre z kwestii, które uregulować należy, jeszcze przed ogłoszeniem Planu Nadzoru, bo najpóźniej do 1 września 2022 r. 
 
Warto dodać, że nowe przepisy to nie tylko nowe rozwiązania w placówce. Wraz z ogłaszanymi do roku kierunkami polityki oświatowej państwa, będą one miały niewątpliwie  również wpływ na kształt Planu Nadzoru na rok 22/23.
 
Dlatego już dziś zapraszamy Państwa na szkolenie „Plan Nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 22/23”, na którym to przygotujemy Państwa do sprawnego opracowania planu nadzoru oraz poznania, zrozumienia oraz wdrożenia wszystkich nadchodzących zmian w przepisach.
 
Opracowne przez nas materiały szkoleniowe, poza omówieniem wszystkich nadchodzących zmian oraz wzorcowym planem nadzoru, zawierały będą również bardzo ważny rozdział z narzędziami do jego realizacji. Nie powinno być przecież dla nikogo zaskoczeniem, że nowe kierunki polityki oświatowej oraz nowe rozwiązania (np. w zakresie awansu zawodowego), wymuszają na Dyrektorach potrzebę dokonania zmian w stosowanych obecnie czy opracowania zupełnie nowych narzędzi nadzoru.
 
Serdecznie zapraszamy na szkolenie, na którym to omówimy wszystkie wyżej wymienione kwestie, a jego zakres oraz materiały szkoleniowe obejmą te trzy ważne zagadnienia: 
  • zmiany przepisów od 1 września 2022 r.,
  • Wzorcowy Plan nadzoru 22/23,
  • narzędzia do sprawowania nadzoru w roku szkolnym 22/23. 
 
Terminy:
  • webinaria: 11, 12, 16, 17, 22, 26 sierpnia oraz 2, 6, 7 września w godz. 9.30 - 14.00, 18 i 23 sierpnia w godz. 15:00 – 19:30
  • stacjonarnie: Kraków - 18 sierpnia, Rzeszów - 19 sierpnia, Wrocław - 23 sierpnia, Poznań - 25 sierpnia, Szczecin - 5 września.

Szkolenia stacjonarne >>

Szkolenia online >>

 

Zapraszamy!

 

ECRK

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo