Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Informacja MEiN - Organizacja szczepień w szkołach
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. Materiały zawierają informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień. Oddzielny materiał został poświęcony kwestii obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. 

 

Organizacja szczepień 

Pakiet informacji dotyczący organizacji procesu szczepień określa obowiązki i zadania dyrektora szkoły. To:

 • upowszechnianie wśród uczniów i ich rodziców informacji dotyczących akcji szczepień
 • nawiązywanie kontakt z powszechnym lub populacyjnym punktem szczepień lub odpowiadanie na zgłoszenie danego punktu szczepień
 • ustalenie zasad współpracy, w tym niezbędnych działań dotyczących przygotowania akcji szczepień uczniów, zakresu odpowiedzialności za czynności organizacyjne szkoły i punktu szczepień, sposobu przygotowania miejsca do szczepień oraz terminów szczepień,
 • organizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym
 • wskazanie osoby do szybkiego kontaktu pomiędzy szkołą a punktem szczepień,
 • zbieranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły) i ustalanie łącznęj liczby chętnych do szczepień w kategoriach (uczeń i ewentualnie rodzina ucznia, pracownik szkoły) - wzór deklaracji został przygotowany przez MEiN (pod tekstem)l
 • powiadamianie punktu szczepień o liczbie złożonych deklaracji i liczbie osób chętnych do zaszczepienia w wyznaczonym terminie,
 • w zależności od liczby zainteresowanych szczepieniami oraz ustaleń z punktem szczepień przygotowanie miejsca w szkole na szczepienia lub organizuje wyjście do punktu szczepień.

Dyrektor szkoły we współpracy z punktem szczepień, uwzględniając warunki lokalowo-organizacyjne szkoły:

 • przygotowuje miejsce:
  • dla uczniów/osób oczekujących na szczepienie, do weryfikacji formalnej kwestionariusza,
   do kwalifikacji do szczepienia przez lekarza,
   do szczepienia,
  • obserwacji po podaniu szczepionki,
 • w przypadku organizacji szczepień na terenie szkoły wyznacza toaletę wyłącznie do korzystania dla zespołu szczepiącego oraz dla innych osób (rodziny ucznia) chętnych do zaszczepienia,
 • przekazuje rodzicom do wypełnienia Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 (informacje w kwestionariuszu dotyczą m.in. samopoczucia ucznia w konkretnym dniu i nie mogą być zbierane z dużym wyprzedzeniem),
 • w celu usprawnienia procesu szczepień weryfikuje w dniu szczepienia, czy uczniowie, których rodzice złożyli deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu, posiadają kwestionariusze,
 • zapewnia opiekę uczniom podczas szczepienia (opiekę będą sprawowali wyznaczeni przez dyrektora nauczyciele),
 • w przypadku problemów organizacyjnych dotyczących akcji szczepień (np. odmowy udziału punktu szczepień) kontaktuje się z:
  • Pełnomocnikiem wojewody do spraw szczepień, który jest regionalnym punktem koordynacyjno-kontaktowym w zakresie Narodowego Programu Szczepień

www.gov.pl/web/szczepimysie/pelnomocnicy-wojewodow-do-spraw-szczepien

  • Wojewódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia

www.nfz.gov.pl/kontakt/oddzialy-nfz/

W materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły.

Podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice ucznia oraz pracownicy szkoły. 

 

Obecność rodzica podczas szczepienia dziecka

W materiałach znalazły się także rekomendacje dotyczące obecności rodzica podczas szczepienia dzieci. Do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka/rodzica na świadczenie profilaktyczne (przeprowadzenie szczepienia), złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia. 

 

List Ministra Zdrowia na temat szczepień uczniów w wieku 12-15 lat 

Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół został przesłany list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków. 

 

Materiały

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien--informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek

 

18-08-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo