Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Terminy olimpiad na rok szkolny 2021/2022
zdjecie_aktualnosci
Ważne terminy w sierpniu!
zdjecie_aktualnosci
Zajęcia wspomagające - możliwość zmian do 30 lipca!


Przedłużenie awansu a postępowanie kwalifikacyjne | Pytanie
zdjecie_aktualnosci

Pytanie:

Od września rozpoczęłam pierwszy stopień awansu zawodowego na nauczyciela stażystę (mam umowę na stałe) w kwietniu byłam na chorobowym który trwał dłużej niż 30 dni dlatego mój awans został przedłużony o miesiąc i kończy się z końcem czerwca. Moje pytanie jest następujące czy mogę mieć egzamin w pierwszej turze np. w lipcu czy dopiero w II tzn. listopad-grudzień wolałabym w pierwszej, ponieważ w tym okresie mam termin porodu, a jeśli będę miała egzamin w drugiej turze, to czy mogę przystąpić do niego będąc na macierzyńskim?

 

Odpowiedź:

W opisanej sytuacji nie ma mowy o postępowaniu kwalifikacyjnym na stopień awansu nauczyciela kontraktowego w I turze, czyli do 30 czerwca. To kiedy nauczyciel będzie mógł złożyć wniosek po postepowanie kwalifikacyjne na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zależy od dnia uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu.

Po odbyciu stażu i uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego nauczyciel składa wniosek do dyrektora szkoły o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Postępowanie kwalifikacyjne zostaje wszczęte z dniem złożenia wniosku do dyrektora szkoły. Nauczyciel stażysta składa wniosek w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu (czyli do 31 grudnia danego roku kalendarzowego). W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze (art. 9d ust. 7 KN).

Data złożenia do dyrektora szkoły wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wpływa na termin wydawania decyzji o nadaniu stopnia. Zgodnie bowiem z art. 9b ust. 3 i 4 Karty Nauczyciela nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 30 czerwca danego roku, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do 31 października danego roku, dyrektor szkoły wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

W opisanej sytuacji złożenie wniosku o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego będzie możliwe najwcześniej  po uzyskaniu pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu, czyli lipcu/sierpniu 2021 r.. Jeżeli taki wniosek zostanie złożony do dnia 31 października danego roku, dyrektor szkoły wyda decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do 31 grudnia danego roku.

Nie ma przeciwskazań prawnych, aby wniosek o podjęcie postepowania kwalifikacyjnego złożyć w okresie kiedy nauczycielka będzie przebywała na urlopie macierzyńskim.

 

Podstawa prawna:

art. 9b ust. 3, ust. 3, art. 9d ust. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 poz. 2215 ze zm.)

 

Dariusz Skrzyński

17-06-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo