Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Szkoła w marcu - najważniejsze terminy dla dyrektora
zdjecie_aktualnosci
Konkurs na stanowisko dyrektora a dowód osobisty
zdjecie_aktualnosci
Możliwość przesunięcia konkursu na dyrektora - rozporządzenie MEiN


Rozwijanie kreatywności - kompleksowe szkolenie - webinar dla nauczycieli
zdjecie_aktualnosci

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych na szkolenia dotyczące rozwijania kreatywności na lekcjach przedmiotowych. Temat zostanie podjęty zarówno w kontekście nauczania stacjonarnego jak i zdalnego. 

Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów to jeden z priorytetów polityki oświatowej Państwa na rok szkolny 2020/21. Nic dziwnego, bowiem myślenie kreatywne jest warunkiem niezbędnym dla kształtowania umiejętności krytycznego myślenia, twórczego rozwiązywania problemów oraz powstawania i wdrażania innowacji. Rolą nauczyciela jest więc tworzenie takich sytuacji edukacyjnych na lekcjach przedmiotowych, które stymulują myślenie twórcze i wyzwalają kreatywność uczniówJak robić to w sposób celowy, systematyczny i angażujący, zarówno na stacjonarnych, jak i zdalnych lekcjach? Zapraszamy na szkolenie warsztatowe pt.: "Rozwijanie kreatywności na lekcjach przedmiotowych w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym", które pozwoli znaleźć odpowiedź na to pytanie.

Webinaria odbędą się w dniach:

w godzinach od 16:00 do 19:30.

 

Zapraszamy!

Zespół ECRK

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo