Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Raport NIK na temat przygotowania szkół na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne
zdjecie_aktualnosci
Zamówienia publiczne do kwoty 130 tyś. zł. | szkolenie


Terminy olimpiad na rok szkolny 2020/2021
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2020/2021.

 

Olimpiady przedmiotowe

Dla uczniów szkół podstawowych

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych

 

Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie.

 

Materiały do pobrania

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20202021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo