Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Funkcjonowanie szkół od 1 września 2020 - projekty rozporządzeń
zdjecie_aktualnosci
Jaka jest podstawa przetwarzania danych członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS?
zdjecie_aktualnosci
Są już wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół!


Terminy olimpiad na rok szkolny 2020/2021
zdjecie_aktualnosci

Ministerstwo Edukacji Narodowej przedstawiło planowane przez organizatorów terminy poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2020/2021.

 

Olimpiady przedmiotowe

Dla uczniów szkół podstawowych

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych

 

Terminy olimpiad ustalają komitety główne. Terminy zawodów drugiego i trzeciego stopnia olimpiady planowanej na kolejny rok szkolny wymagają uzgodnienia z Ministrem Edukacji Narodowej.

W przypadku konieczności zmiany terminu przeprowadzenia eliminacji na poszczególnych stopniach olimpiady, ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze terminu przeprowadzenia eliminacji podejmuje Minister Edukacji Narodowej.

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trzyletniej perspektywie czasowej powierza i finansuje organizację olimpiad przedmiotowych, tematycznych lub interdyscyplinarnych podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie.

 

Materiały do pobrania

 

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-olimpiad-na-rok-szkolny-20202021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo