Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Funkcjonowanie szkół od 1 września 2020 - projekty rozporządzeń
zdjecie_aktualnosci
Jaka jest podstawa przetwarzania danych członków rodziny pracownika korzystającego z ZFŚS?
zdjecie_aktualnosci
Są już wytyczne w sprawie powrotu dzieci do szkół!


Jak można potraktować nauczyciela, który wróci do pracy w styczniu przyszłego roku po urlopach rodzicielskim i uzupełniającym wypoczynkowym?
zdjecie_aktualnosci

#ZAGWOZDKIDYREKTORA

 


"Jak można potraktować nauczyciela, który wróci do pracy w styczniu przyszłego roku po urlopach rodzicielskim i uzupełniającym wypoczynkowym?"


 

Ekspert ECRK Białystok odpowiada: 

 

Należy zabezpieczyć dla niego godziny. Zgodnie z art. 183Kp. pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego oraz urlopu ojcowskiego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu.

 

 

 Dariusz Skrzyński

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo