Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych - V
zdjecie_aktualnosci
Co się dzieje w szkole w grudniu?
zdjecie_aktualnosci
Prawne aspekty funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w szkole ogólnodostępnej


Aktualizacja wytycznych GIS dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
zdjecie_aktualnosci

Główny Inspektor Sanitarny w dniu 4 czerwca przedstawił zaktualizowane wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innej formie wychowania przedszkolnego.

 

Zgodnie z nowymi wskazaniami w grupie może przebywać 16 osób (dotychczas maksymalna liczba dzieci to 12), zaś w uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego może zostać zwiększona maksymlanie o 2 dzieci. Tym samym uległa zmianie - zmniejszeniu - określona w wytycznych przestrzeń do wypoczynku, zajęć i zabawy dzieci w sali z 4 m2 do 3 m2

Pozostałe wskazania GIS, a dotyczące organizacji opieki, higieny, czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń, gastronomii czy postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia nie uległy zmianie.

Pliki do pobrania:
Download this file (ECRK Wytyczne przeciwepidemiczne GIS 04.06.2020 przedszkola_compressed.pdf)WYTYCZNE GIS[ ]996 kB
ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo