Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/21
zdjecie_aktualnosci
Czy można udzielić urlopu uzupełniającego w częściach?
zdjecie_aktualnosci
Na podstawie jakich dokumentów przyjąć do LO ucznia powracającego z zagranicy?


Plan nadzoru pedagogicznego 2020/21 | Webinaria
zdjecie_aktualnosci

Rok szkolny 2020/21 będzie w nadzorze pedagogicznym rokiem szczególnym. Zarówno sam plan nadzoru, ale też jego bieżące sprawowanie i dokumentowanie wymagało będzie od Dyrektorow zmian zarówno w jego zakresie, ale też technikach czy narzędziach. 

Kilka miesięcy zdalnej pracy uczniów i nauczycieli, nowe zasady organizacji placówki i zapewniania bezpieczeństwa, a także szereg wytycznych i aktów prawnych, które obowiązywały będą od nowego roku szkolnego to zaledwie niektóre z aspektów, które uwzględnić trzeba będzie planując przyszłoroczny nadzór pedagogiczny.

Jak co roku zapraszamy Państwa na szkolenia pt „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”, które w formie webinaru poprowadzi Pan Dominik Linowski. 

Przygotowany materiał zawierał będzie oczywiście wzorcowy plan nadzoru, ale także zestaw narzędzi, niezbędnych do jego realizacji, oraz omówienie wszystkich istotnych zmian prawa, obowiązujących od nowego roku szkolnego.

Jak zwykle wyposażymy Państwa zarówno w solidny i świetny plan, jak również we wzory protokołów, arkuszy, narzędzi ewaluacyjnych i wszystkich innych, które pozwolą Dyrektorowi zaplanować jak i realizować nadzór pedagogiczny na najwyższym poziomie. 

Odrębny rozdział w materiałach stanowiło będzie omówienie wszystkich istotnych zmian przepisów wchodzących w życie od nowego roku szkolnego wraz ze wskazaniem sposobów ich wdrożenia i realizacji. W zależności od zakresu tych zmian, tradycyjnie, przygotujemy również wszystkie niezbędne nowe zarządzenia, regulaminy, procedury itd.

Oczekując powoli na ogłoszenie przez MEN nowych kierunków realizacji polityki oświatowej Państwa oraz kolejnych projektów zmian przepisów, już dziś zapraszamy Państwa do zgłaszania się na jeden z terminów webinaru „Plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2020/21”. 

Terminy: 17, 18, 19, 20, 21, 24 i 25 sierpnia oraz 3, 4, 7, 8 września br.

Czas trwania: 9:30 - 13:30

 

PRZEJDŹ DO WEBINARÓW>>

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo