Przewodnik po wybranych prawach rodziców określonych w obowiązujących przepisach regulujących pracę szkół i placówek oświatowych
Tematyka: Prawo, Rodzice    |    Czas trwania: 57 min

Szkołę tworzą trzy podmioty: uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele z dyrektorem. Każdy z nich pełni określoną rolę, ma swoje prawa i obowiązki. Tym razem prowadzący szkolenie zajmie się analizą praw rodziców w szkole, występujących w sprawach swoich dzieci. Jest to szkolenie, które powinni odbyć zarówno nauczyciele jak i rodzice, gdyż pomoże ono zrozumieć z czym opiekunowie mogą zwrócić się do nauczyciela, czego mogą wymagać od szkoły, jak realizować swoje uprawnienia, a tym samym zbudować właściwą, pozbawioną negatywnych emocji komunikację na linii nauczyciel-rodzic. 

W trakcie szkolenia lektor poruszy takie tematy jak:

  • ocenianie,
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
  • uczniowie ze spe,
  • zajęcia religii i etyki,
  • kary i nagrody,
  • nieobecności uczniów,
  • rada rodziców.

W szkoleniu nie zabraknie analizy typowych sytuacji z życia szkoły, które wywołują niepotrzebne konfilkty czy nieporozumienia, a nie powinny ich wywoływać.

 

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

245,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo