Sygnalista w oświacie
Tematyka: Bezpieczeństwo, Kontrola Zarządcza    |    Czas trwania: 71 min

Uczestnicy szkolenia "Sygnalista w oświacie – jak wdrożyć nowe regulacje?" 10% rabatu

Nowe przepisy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa obligują pracodawców do wdrażania kanałów zgłaszania nieprawidłowości, prowadzenia wewnętrznych postępowań wyjaśniających, prowadzenia rejestrów zgłoszeń, a także ochrony sygnalistów.

Osoby dokonujące zgłoszeń kwalifikują się do ochrony jako sygnaliści pod warunkiem, że będą miały uzasadnione podstawy, by sądzić, że informacje które posiadają i które przekazują w zgłoszeniu są prawdziwe w momencie dokonywania zgłoszenia.

Jednocześnie zgłoszenie nieprawdziwych informacji może skutkować odpowiedzialnością karną i karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 3. Warto uświadomić to pracownikom by uniknąć zalewu fałszywych zgłoszeń.

Proponowane szkolenie pomoże zrozumieć nowe przepisy pracownikom i postępować zgodnie z prawem.

Z e-szkolenia uczestnicy dowiedzą się:

  • jakie są podstawy prawne dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa?
  • kim jest sygnalista?
  • jakie naruszenia może zgłaszać sygnalista?
  • z jakiej ochrony korzysta sygnalista?
  • jak wygląda procedura dokonywania zgłoszeń wewnętrznych?
  • jakie sankcje wprowadza ustawa?
  • jakie sankcje czekają sygnalistę za dokonywanie fałszywych zgłoszeń?

E-szkolenie stanowi zarejestrowany wykład z webinarium.

Stan prawny: 30 listopada 2021 r. 

 

WAŻNE! Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

 

170,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo