Zmiany prawa oświatowego od 1 września 2020 r. i ich skutki w organizacji pracy jednostki oświatowej. Kompendium wiedzy dla członków rady pedagogicznej.
Tematyka: Prawo    |    Czas trwania: 52 min

Początek roku szkolnego, to czas, kiedy zaczyna obowiązywać wiele nowych czy też znowelizowanych przepisów prawa oświatowego. W tym roku ponadto sytuację szczególną i związane z nią nowe zadania dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, placówki, wykreował stan epidemii, dlatego warto członków rady pedagogicznej jeszcze przed początkiem lub na samym początku roku szkolnego zaznajomić z nowościami, które ich czekają.

Lektor poprowadzi uczestników szkolenia po zmianach prawa, omówi ich skutki w organizacji pracy jednostki oświatowej i wskaże zdania nauczyciela z nich wynikające.

Program szkolenia:

 • nowości oświatowe w:
  • strukturze szkół
  • procesie dydaktyczno-wychowawczym
  • pragmatyce zawodowej nauczyciela
 • wytyczne MEN, MZ i GIS dotyczące bezpieczeństwa i zadania nauczycieli z nich wynikające
 • zmiany prawa umożliwiające zawieszenie zajęć w szkole, placówce
 • wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli
 • kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/21

WAŻNE! Nie jest konieczne zwoływanie rady pedagogicznej, aby nauczyciele mogli obejrzeć e-szkolenie. Do każdego naszego e-szkolenia, w zakładce wykupione e-szkolenia, załączany jest link, który można rozesłać uczestnikom. Nie limitujemy ilości odtworzeń, a e-szkolenia w okresie epidemii dostępne są przez 5 dni (2 dni przed i 2 dni po dacie wskazanej przy składaniu zamówienia).

 
Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków rady pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.
 
Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej (z 14-dniowym terminem płatności) i przesyłana mailem.
 
Czas emisji szkolenia: 52 minuty.
 
 

 

 

195,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo