Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w praktyce, jej organizacja i udzielanie
Tematyka: Pomoc pp    |    Czas trwania: 46 min

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i jej świadczenie wciąż rodzi wiele pytań, problemów.  Proponowane szkolenie odpowiada na te pytania i zgłaszane problemy, wskazując i wyjaśniając jak stosować istniejące regulacje prawne w zakresie pomocy pp, realizacji zadań z tym związanych i ich dokumentowania.

W trakcie szkolenia zostaną poruszone i omówione następujące treści:

  • zadania dyrektora szkoły, placówki oświatowej,
  • formy pomocy pp,
  • rozwiązania praktyczne,
  • zadania i obowiązki nauczyciela, specjalisty,
  • szkolna kwalifikacja,
  • zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów - propozycja,
  • sposoby oceny przydatności podejmowanych działań,
  • właściwe dokumentowanie działań z zakresu pomocy pp.

Czas emisji szkolenia: 46 minut

Do szkolenia został załączony certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu - do samodzielnego wydruku.

Faktura wystawiana jest w formie elektronicznej z 14-dniowym terminem płatności i wysyłana na adres e-mail, z którego złożone zostało zamówienie.

 

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo