Funkcja oceny szkolnej. Zasady prawidłowego oceniania osiągnięć i zachowania uczniów
Tematyka: Nauczanie    |    Czas trwania: 41 min

Ocena szkolna odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie uczenia się – nauczania, zarówno w sensie dydaktycznym, jak i wychowawczym. A przy tym budzi liczne kontrowersje. Może w takim samym stopniu motywować, jak i zniechęcać do podejmowania kolejnych wysiłków. Dlatego też z ocenianiem łączy się tak wielka odpowiedzialność spoczywająca na barkach każdego nauczyciela.

Szkolenie ma za zadanie poinformować nauczycieli o istocie oceniania, funkcjach jakie pełni i jak powinien je wykorzystywać nauczyciel, a także zasadach oceniania, do których winien się stosować.

Program szkolenia:

  1. Istota oceniania
  2. Przepisy prawa regulujące zasady oceniania
  3. Zasady oceniania
  4. Błędy w ocenianiu.

Na zakończenie szkolenia lektor odpowie na najczęściej pojawiające się pytania nauczycieli, a dotyczące oceniania.

 

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

Kliknij poniżej, aby obejrzeć skrót e-szkolenia!

235,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo