NOWA ODSŁONA | Mobbing w placówce oświatowej
Tematyka: Bezpieczeństwo, Kadry    |    Czas trwania: 50 min

Art. 94³ kodeksu pracy stanowi iż, „pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi”.

Do tego, by w zakładzie pracy mobbing nie występował potrzebne jest przede wszystkim zrozumienie tego zjawiska, znajomość możliwych sposobów skutecznego przeciwdziałania i nade wszystko odpowiedzialności cywilnej i karnej za naruszanie godności innej osoby.

Praktyka pokazuje, że większość osób utożsamia mobbing z przydziałem dodatkowych zadań, stawianiem wymogów co do jakości wykonywanej pracy, nadzorem czy kontrolą. Łatwo w takich sytuacjach formułuje się oskarżenia! A to nie ma nic wspólnego z mobbingiem! Co więcej w sytuacji pracy zdalnej coraz więcej osób zwraca się do PIP z sugestią, że jest poddawanych mobbingowi, nie rozumiejąc dokładnie zjawiska. Tym samym konieczne staje się wyposażenie pracowników w takową wiedzę. 

 

Program szkolenia:

  1. Charakterystyka mobbingu: definicja, przyczyny powstawania, etapy, przejawy, płaszczyzny i skutki mobbingu.
  2. Mobbing jako termin prawny na gruncie Konstytucji, w kodeksie pracy, w kodeksie karnym i prawie dyscyplinarnym.
  3. Obrona przed mobbingiem.
  4. Obowiązki pracodawcy i placówki oświatowej w zakresie zwalczania zjawisk mobbingowych. Metody zapobiegania mobbingowi.

 

Czas emisji: 50 minut.

Do szkolenia został załączony certifykat potwierdzający odbycie szkolenia przez członków Rady Pedagogicznej - do samodzielnego wydruku.

Faktura za e-szkolenie wystawiana jest w formie elektronicznej i przesyłana mailem.

245,00 PLN
*
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie


E-szkoleniaECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo