Administrowanie placówką oświatową | WEBINARIUM III: 2020-11-19

 • Administrowanie placówką oświatową:
  • Postępowanie administracyjne (decyzje, skargi, wnioski)
  • Informacja publiczna 
  • Kontrola zarządcza 
  • BIP i inne 

 

Szanowni Państwo! 

Pomimo pracy w reżimie sanitarnym i według nowych zasad, Dyrektor szkoły nadal obowiązany jest realizować szereg zadań w zakresie administrowania swoją placówką. Nadal otrzymujecie Państwo skargi i wnioski, odpowiadacie na zapytania o informację publiczną, wydajecie decyzje administracyjne i przygotowujecie metryki do tych decyzji czy też obowiązani jesteście złożyć coroczne oświadczenie o kontroli zarządczej. Co więcej, każdy Dyrektor obowiązany jest opracować i udostępnić musi szereg dokumentów w tym zakresie, m.in. regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków czy też regulamin udostępniania informacji publicznej. 

Okres końcówki roku jest idealnym czasem, aby poświecić go właśnie na odświeżenie oraz zaktualizowanie wiedzy i dokumentacji z zakresu  szeroko pojętego administrowania placówką̨ oświatową̨, co jest istotne szczególnie teraz, kiedy duża część czynności w tym zakresie odbywa się zdalnie czy przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej.

Tym samym mamy zaszczyt zaprosić́ Państwa na jednodniowe szkolenie, na którym przedstawimy istotne w pracy Dyrektora szkoły/placówki zagadnienia dotyczące stosowania procedur administracyjnych, rozpatrywania wniosków o informację publiczną zgodnie z normami prawnymi, kontroli zarządczej, a także wzory dokumentów niezbędnych przy realizacji ww. zadań. 

 

UWAGA: ZAGADADNIENIE ADMINISTROWANIA PLACÓWKĄ NALEŻY TRAKTOWAĆ PRIORYTETOWO, GDYŻ JEST TO ZADANIE TYLKO I WYŁĄCZNIE DYREKTORA, A ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU ZANIEDBAŃ W TYM ZAKRESIE MA WYMIAR RÓWNIEŻ FINANSOWY!

 

OFEROWANE SZKOLENIE POZWOLI:

 • wykształcić praktyczne umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa administracyjnego, 
 • właściwie rozpatrywać skargi i wnioski, poznać sposoby postępowania dowodowego, 
 • poznać sposoby udzielania oraz nieudzielania informacji publicznej, 
 • zyskać pewność i poczucie bezpieczeństwa w sytuacjach związanych z odmową udzielenia informacji publicznej, 
 • opracować i wdrożyć wymagane przepisami prawa regulaminy 
 • złożyć wiarygodne oświadczenie o stanie kontroli zarządczej, 
 • uzupełnić posiadaną dokumentację o kluczowe mechanizmy kontroli zarządczej. 

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 • Zasady wydawania decyzji administracyjnych (gotowe wzory).
 • Zasady prowadzenia metryk administracyjnych (gotowe wzory).
 • Zasady rozpatrywania skarg i wniosków (wzory wszystkich pism w postępowaniu, w tym regulaminu rozpatrywania skarg i wniosków).
 • Zasady wydawania zaświadczeń.
 • Udostępnianie informacji publicznej (wzory pism i regulaminu udostępniania informacji).
 • Kontrola Zarządcza - podstawy, dokumentacja, zasady wydawania oświadczenia o stanie KZ (m.in. wzór arkusza samooceny, oświadczenia) 
 • Zasady prowadzenia BIP 
 • I inne.

 

CZAS TRWANIA: 9:30 - 14:00 + czas na pytania i odpowiedzi.

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej do wykorzystania w placówce, a także certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu. 

LINK DO WEBINARIUM WRAZ Z MATERIAŁAMI SZKOLENIOWYMI ZOSTANIE WYSŁANY DO PAŃSTWA MAILEM DZIEŃ PRZED PLANOWANYM SZKOLENIEM NA ADRES E-MAIL PODANY PRZY SKŁADANIU ZAMÓWIENIA.

SZKOLENIE POPROWADZI:

Dominik Linowski  ekspert oraz wieloletni praktyk w dziedzinie kontroli wewnętrznej, doktorant SGH w W-wie, wykładowca najlepszych polskich uczelni z zakresu zarządzania (studia magisterskie i MBA), edukator ECRK w Białymstoku z zakresu prawa oświatowego i ewaluacji, lubiany wykładowca.

 

Dominik Circle 

 

355,00 PLN
Termin
Czy szkolenie jest finansowane w 100% ze środków publicznych?
Tak Nie

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Zaruby 6A lok. 32
 
Telefony

logo