Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Laboratoria Przyszłości – wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych
zdjecie_aktualnosci
Realizacja Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”
zdjecie_aktualnosci
Udział uczniów zaszczepionych w zajęciach stacjonarnych - komunikat MEiN


Egzamin maturalny i ósmoklasisty w 2021 roku – vademecum nauczyciela
zdjecie_aktualnosci

 

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii COVID-19 w bieżącym roku egzaminy ósmoklasisty i maturalny będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zawarto w załącznikach do rozporządzenia MEiN z dnia 16 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Tym samym pojawiła się konieczność opracowania wytycznych, które są już dostępna na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji.

 

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Przygotowany zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” zawiera zarówno opis wymagań, jak i praktyczne wskazania dla nauczycieli pomagające zastosować te zmiany w codziennej pracy. Nauczyciele mogą skorzystać z materiałów poświęconych wymaganiom egzaminacyjnym do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, niemieckiego, polskiego oraz matematyki.

Do pobrania

 

Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela

Zestaw zeszytów przedmiotowych z serii „Egzamin maturalny w 2021 roku. Vademecum nauczyciela” będzie obejmował zeszyty do 11 przedmiotów egzaminacyjnych zdawanych na egzaminie maturalnym. Na tę chwilę do pobranią są materiały dotyczące następujących przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, fizyka

Do pobrania:

 

27-01-2021

 

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo