Zobacz inne artykuły:
zdjecie_aktualnosci
Nieobowiązkowe prace domowe - jak wspierać samodzielną naukę uczniów?
zdjecie_aktualnosci
Drugi rok przygotowania do zawodu nauczyciela
zdjecie_aktualnosci
Oswiatowo.pl


Tekst jednolity Karty Nauczyciela - 2023
zdjecie_aktualnosci

23 maja br. w Dzienniku Ustaw został opublikowany tekst jednolity ustawyz dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, obejmujący zmiany wprowadzone:

1)  ustawą z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935),

2)  ustawą z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116),

3)  ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700),

4)  ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730),

5)  ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 641)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 kwietnia 2023 r.

 

Tym samym powołując się na ustawę należy wskazać aktualny numer Dziennika Ustaw: t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 984.

 A oto link do tekstu jednolitego ustawy: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000098401.pdf

 

24-05-2023

ECRK s.c.
ul. Elektryczna 1/3 lok. 216
15-080, Białystok
Oddział Warszawa:
ul. Kabacki Dukt 18/7
 
Telefony

logo